Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa
i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Stacjonarne jednolite magisterskie

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;
    b) język polski (25% wyniku końcowego);
    c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:54 - Liliana Kycia