PRAWO HANDLOWE 

wykaz źródeł 

 

 

 1. Ustawa z 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016r., poz. 459) 
 2. Ustawa z 17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 2016r., poz. 1822) 
 3. Ustawa z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych  (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 112 poz. 981 ze zm.)
 4. Ustawa z 16.09.1982r.-  Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U.  2017r., poz. 1570)
 5. Ustawa z 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. 2002r. Nr 171, poz. 1397)
 6. Ustawa z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn.  Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503).
 7. Ustawa z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 700)
 8. Ustawa z 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017r. poz. 1577)
 9. Ustawa z 28.02.2003r. -  Prawo upadłościowe ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz 2171)
 10. Ustawa z 15.05.2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015r., poz. 978)
 11. Ustawa z 07.02.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) 
 12. Ustawa z  4.03.2005r.  o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2014r., poz. 2142.) 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017, godz. 12:12 - Adrian Dziekan