PRAWO HANDLOWE 

wykaz źródeł  1. Ustawa z 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
 2. Ustawa z 17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) 
 3. Ustawa z 25.09.1981r. o przedsiębiorstwach państwowych  (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 112 poz. 981 ze zm.)
 4. Ustawa z 16.09.1982r.-  Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U.  z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm. )
 5. Ustawa z 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397)
 6. Ustawa z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn.  Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503).
 7. Ustawa z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.)
 8. Ustawa z 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
 9. Ustawa z 28.02.2003r. -  Prawo upadłościowe i naprawcze ( tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.)
 10. Ustawa z 07.02.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) 
 11. Ustawa z  4.03.2005r.  o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) 


Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2011, godz. 21:22 - Michał Hałasa