Prawo handlowe - IV rok prawa (studia stacjonarne) - plan ćwiczeń

 

prowadzący: mgr Michał Hałasa, mgr Piotr Kędzierski

 

 

 

 

 1.  Lectio prima.  

 2. Prawo cywilne, cześć ogólna - powtórzenie. Firma. Prokura.

 3. Spółka cywilna.

 4. Spółka jawna. Spółka partnerska.

 5. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – wzmianka. KRS i postępowanie rejestrowe na przykładzie rejestracji i zmian danych spółki jawnej.

 6. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna.

 7. Spółka z o.o. - powstanie, proces rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. Spółka „S24”.

 8. Spółka z o.o. - prawa i obowiązki wspólników.  Spółka z o.o. - organy.

 9. Spółka z o.o. - organy - cd. Wyłączenie wspólnika. Zaskarżanie uchwał. 

 10. Spółka z o.o. - odpowiedzialność cywilnoprawna. Rozwiązanie, likwidacja.

 11. Spółka akcyjna - powstanie, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

 12. Spółka akcyjna -  prawa i obowiązki akcjonariuszy – c.d. Organy.

 13. Spółka akcyjna -  zmiana statutu.

 14. Spółka akcyjna - zmiana statutu – c.d. Rozwiązanie i likwidacja.

 15. Transformacje spółek. 

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2015, godz. 21:52 - Piotr Kędzierski