Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Katedra Prawa Handlowego

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

 

Tematyka i materiały z wykładów z prawa handlowego

dla studentów IV roku prawa (studia stacjonarne)

I semestr roku akademickiego 2017/2018

 

 

 

 

Wykład I

2.10.2017 r.

           

 1. Prawo handlowe – pojęcie, systematyka, miejsce w systemie prawa, źródła.
 2. Pojęcia podstawowe: przedsiębiorca, działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo.
 3. Firma a inne oznaczenia odróżniające.
 4. Reprezentacja przedsiębiorcy w obrocie.

Prezentacja I

 

Wykład II

9.10.2017 r.

 

 1. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.
 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo spółek – zagadnienia ogólne: pojęcie, rodzaje, formy prawne i formy ustrojowe spółek, zasada numerus clausus.

Prezentacja II

 

Wykład III

16.10.2017 r.

 

 1. Prawo spółek – zagadnienia ogólne (c.d.): zagadnienia kolizyjno-prawne, spółki zagraniczne i pozornie zagraniczne.
 2. Spółka cywilna.

Prezentacja III

 

Wykład IV                 

23.10.2017 r.

 

 1. Spółka jawna.
 2. Spółka partnerska

Prezentacja IV 

 

Wykład V

6.11.2017 r.

 

 1. Spółka komandytowa.
 2. Spółka komandytowo-akcyjna.

 Prezentacja V

 

Wykład VI                 

13.11.2017 r.

 

 1. Spółka z o.o. – istota; powstanie.
 2. Struktura kapitałowo-majątkowa i finansowanie spółki z o.o.
 3. Status prawny wspólników spółki z o.o.:
 1. treść praw i obowiązków wspólników;
 2. zmiany treści praw i obowiązków wspólników;
 3. nabycie i utrata statusu wspólnika.

 

Wykład VII                

20.11.2017 r.

 

 1. Status prawny wspólników spółki z o.o. (c.d.).
 2. System organów spółki z o.o.
 1. zarząd;
 2. rada nadzorcza i komisja rewizyjna;
 3. zgromadzenie wspólników.

 

Wykład VIII               

27.11.2017 r.

 

 1. Spory korporacyjne w spółce z o.o.
 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
 3. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

 

Wykład IX

4.12.2017 r.

 

 1. Spółka akcyjna – istota, powstanie.
 2. Struktura kapitałowo-majątkowa i finansowanie spółki akcyjnej.
 3. Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki.

 

Wykład X                  

11.12.2017 r.

 

 1. Status prawny akcjonariuszy:
  1. treść praw i obowiązków akcjonariuszy;
  2. zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy;
  3. nabycie i utrata statusu akcjonariusza;
  4. szczególne rozwiązania dotyczące spółek publicznych.
 2. System organów spółki akcyjnej:
  1. zarząd;
  2. rada nadzorcza;
  3. walne zgromadzenie akcjonariuszy.

 

 

Wykład XI                 

18.12.2017 r.

 

 1. Spory korporacyjne w spółce akcyjnej.
 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
 3. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.

 

Wykład XII                

8.1.2018 r.

 

 1. Prawo grup spółek.
 2. Łączenie się spółek.

 

Wykład XIII               

15.1.2018 r.

 

 1. Podział spółek.
 2. Przekształcanie spółek.

 

Wykład XIV               

22.1.2018 r.

 

 1. Spółdzielnie.  
 2. Europejskie formy organizacyjnoprawne.

 

Wykład XV                

29.1.2018 r.

 

 1. Inni przedsiębiorcy (fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych).
 2. Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017, godz. 17:34 - Adrian Dziekan