Szanowni Państwo,

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 

 

  1.  Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia.
  2. Kapitał docelowy.
  3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
  4. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

 

Kazusy do przygotowania:

 

W statucie VELLO spółki akcyjnej w Lublinie zamieszczono postanowienie o wyłączeniu prawa poboru akcji przez akcjonariuszy, którzy je objęli przy założeniu spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 złotych i dzieli się na 100.000 akcji o wartości 1 złotego. Na dzień 1 stycznia 2015 roku kapitał zakładowy był pokryty w wysokości 80% wartości nominalnej.

W dniu 2 stycznia 2015 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło większością 2/3 głosów uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii B w liczbie 50.000 i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji otwartej. W uchwale o podwyższeniu wskazano, że termin otwarcia subskrypcji oznacza się na 15 stycznia 2015 roku, a zamknięcia na 15 maja 2015 roku.

W dniu 2 maja 2015 roku dwóch subskrybentów złożyło zapis na akcje serii B po 25.000 każdy. Należycie opłacili akcje.

Dwa tygodnie po zamknięciu subskrypcji zarząd przydzielił akcje subskrybentom zgodnie z zapisem.

W dniu 5 lipca 2015 roku zarząd zgłosił podwyższenie do sądu rejestrowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Jaką decyzję podejmie sąd rejestrowy?

Omów etapy podwyższenia kapitału zakładowego i wymień tryby subskrypcji akcji.

 

 

W dniu 3 marca 2015 roku zmieniono statut spółki KOBI SA o kapitale 100.000 złotych, że wprowadzono upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w terminie do 3 marca 2018 marca. Kapitał docelowy określono na 175.000 złotych. Uchwała została podjęta większością 2/3 głosów przy obecności 40% wszystkich akcjonariuszy. Zmianę zgłoszono 3 lipca 2015 roku do sądu rejestrowego. Oceń stan prawny.

 

 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego. Wprowadzono do statutu upoważnienie dla zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wedle swojego uznania. Uchwałę o zmianie statutu podjęto większością 75% głosów i została uznana za podjętą. Jeden z akcjonariuszy, który glosował przeciwko uchwale, zaskarżył uchwałę do sądu gospodarczego, podnosząc zarzut jej nieważności. Czy słusznie? Czy akcjonariusz był legitymowany do zaskarżenia uchwały? W jakim terminie?

 

 

W dniu 5 maja 2015 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Uchwałę zgłoszono do sądu rejestrowego dopiero 15 września 2015 roku. Sąd odmówił wpisania wzmianki o warunkowym podwyższeniu, argumentując, że wnioskodawca uchybił terminowi na zgłoszenie zmian. Czy słusznie? W przypadku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, kiedy dochodzi do podwyższenia?

 

 

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2016, godz. 10:24 - Piotr Kędzierski