Szanowni Państwo,

 

 

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 

  • Spółka komandytowa – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. 
  • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. 
  • Prawa i obowiązki komandytariusza.

 

 

Prosimy przygotować propozycje rozwiązania kazusów:

 

Bracia Malinowscy postanowili założyć spółkę komandytową o firmie w brzmieniu: „Bracia Malinowscy spółka komandytowa”. Lesław i Tomek zostali komandytariuszami, a Andrzej został komplementariuszem. Sąd rejestrowy w osobie referendarza sądowego odmówił rejestracji z powodu wadliwej budowy firmy. Wnioskodawcy złożyli skargę. Jaką decyzję po ponownym rozpoznaniu podejmie sąd?

 

 

 

Mieczysław prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mieczysław Ogień Wyroby pirotechniczne wytoczył powództwo przed sądem gospodarczym o zapłatę ceny sprzedaży (20.000,00 złotych) Bomba spółkę komandytową oraz jej wspólników: Józefa Bombę i Annę Bombę. Józef jest komplementariuszem spółki, a Anna Bomba komandytariuszem. Suma komandytowa została określona na 10.000,00 złotych. Wkład został w całości wniesiony.

Sąd gospodarczy zasądził roszczenie od spółki oraz Józefa, oddalając jednocześnie wobec Anny. Sąd uzasadnił swoją decyzję brakiem odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki.

 

Oceń poprawność decyzji sądu.

 

 

Komandytariusz „Jankowski i wspólnicy” sp. k. Filip kupił dla spółki szereg towarów od Ignacego za cenę 20 000 zł. Ignacy wydał Filipowi zakupiony towar, a następnie wystawił na spółkę fakturę VAT. Po upływie określonego w fakturze terminu Ignacy wezwał spółkę do zapłaty ceny. Ta ostatnia jednak odmówiła twierdząc, że Filip nie był umocowany do zawarcia umowy oraz nie dostarczył zakupionych towarów do magazynów spółki. mimo to Ignacy wystąpił przeciwko spółce i Filipowi o zasądzenie solidarnie kwoty 20 000 zł. Proszę ocenić zasadność powództwa.

Czy Filip mógł zostać ustanowiony prokurentem, czy tylko pełnomocnikiem spółki?

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2015, godz. 23:33 - Piotr Kędzierski