Szanowni Państwo,

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz części ogólnej prawa zobowiązań.
 2. Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy.
 3. Zasady prawa firmowego.
 4. Ochrona prawa do firmy.
 5. Prokura – pojęcie, charakter prawny, rodzaje.
 6. Prokura – legitymacja czynna i bierna.
 7. Zakres umocowania prokurenta.
 8. Wygaśnięcie prokury.

  Polecamy uwadze: uchwałę SN z 30.1.2015r., III CZP 34/14 z glosami do uchwały:

 • Wiśniewski Andrzej, Opalski Adam, OSP 2015 nr 10, poz. 92, str. 1357
 • Jurcewicz Witold, Glosa 2015 nr 4, str. 20
 • Karczmarek Adam, Rad.Pr. 2015 nr 3, str. 207
 • Kidyba Andrzej, Glosa 2016 nr 1, str. 18
 • Kędzierski Piotr, MoP 2016 nr 5, str. 269.

 

 

Bardzo prosimy przygotować rozwiązanie następujących kazusów:

 

 

KAZUS 1

 

 Zarząd spółki CENTUŚ spółki z o.o. udzielił kilku prokur. Oceń poprawność czynności:

 

 1. udzielono prokury dla A, B i C, z tym że A musi działać zawsze z B, B może działać samodzielnie, a C musi działać z A i B;

 2. udzielono prokury dla A, B i C, z tym że każdy z nich może działać samodzielnie w zakresie czynności zwykłego zarządu, a przy czynnościach przekraczających taki zarząd, wymagane jest działanie łączne;

 3. udzielono prokury łącznej dwuosobowej: A, B, C i D, zastrzegając działanie A zawsze z prokurentem C;

 4. udzielono prokury łącznej do działania A z członkiem zarządu;

 5. udzielono prokury A, z tym zastrzeżeniem, że nie może on dokonywać czynności polegających na zbywaniu majątku ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł.

 

 

 

KAZUS 2

 

Jeden z prokurentów łącznych zawarł umowę dzierżawy nieruchomości należącej do spółki PROXY sp. z o.o. w Warszawie. Drugi z prokurentów łącznych potwierdził tę czynność dzień później. Trzeciego dnia spółka, dowiedziawszy się o tej niekorzystnej transakcji, skierowała do dzierżawcy oświadczenie „o odwołaniu skutków prawnych czynności” dokonanych przez prokurentów. Czy czynność pozostaje w mocy?

 

 

 KAZUS 3

Prokurent spółki Białe SA we Włodawie zawarł umowę zbycia przedsiębiorstwa należącego do spółki. Umowę zawarto w zwykłej formie pisemnej. Prokurent nie legitymował się żadnym dodatkowym umocowaniem. Po dwóch miesiącach kontrahent zażądał zwrotu zapłaconej ceny z uwagi na nieważność umowy. Czy ocena wadliwości czynności prawnej przedstawiona przez kontrahenta jest właściwa? Wskaż problemy, zaproponuj rozwiązanie.KAZUS 4

 

Spółka Nasze Pierogi spółka z o.o. w organizacji w Lublinie wniosła o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców. W toku postępowania okazało się, że w rejestrze zarejestrowanych jest 5 spółek: Nasze Pierogi SA w Warszawie; Nasze Pierogi, Zofia Kapusta sp. jawna w Zielonej Górze; Pierogi spółka z o.o. w Lublinie.

Spółka, która wniosła o rejestrację jako przedmiot przeważający działalności wskazała wyrób ciastek. Pośród pozostałych jest także produkcja wyrobów mącznych i sprzedaż hurtowa samochodów.

Czy sąd zarejestruje spółkę? Oceń stan faktyczny z punktu widzenia zasad prawa firmowego.

 

 

KAZUS 5

 

Wnioskodawca TUR sp. z o.o. reprezentowana przez prokurentów łącznych Andrzeja Żubra i Damiana Żubronia wniosła do sądu rejestrowego o ujawnienie danych tych prokurentów łącznych w rejestrze, żądając wpisania – jako rodzaju udzielonej prokury - „prokury łącznej”. Sąd rejestrowy oddalił wniosek z uwagi na nieprawidłową reprezentację spółki przed sądem. Czy słusznie? Czy prawidłowy byłby wpis w rejestrze w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

 

 

 

Mgr Michał Hałasa

Mgr Piotr Kędzierski  

 

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 20:12 - Piotr Kędzierski