Szanowni Państwo,

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz części ogólnej prawa zobowiązań.
 2. Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy.
 3. Zasady prawa firmowego.
 4. Ochrona prawa do firmy.
 5. Prokura – pojęcie, charakter prawny, rodzaje.
 6. Prokura – legitymacja czynna i bierna.
 7. Zakres umocowania prokurenta.
 8. Wygaśnięcie prokury.

 

 

 

Bardzo prosimy przygotować rozwiązanie następujących kazusów:

 

 

 

 

KAZUS 1

 

 

 

Zarząd spółki CENTUŚ spółki z o.o. udzielił kilku prokur. Oceń poprawność czynności:

 

 1. udzielono prokury dla A, B i C, z tym że A musi działać zawsze z B, B może działać samodzielnie, a C musi działać z A i B;

 2. udzielono prokury dla A, B i C, z tym że każdy z nich może działać samodzielnie w zakresie czynności zwykłego zarządu, a przy czynnościach przekraczających taki zarząd, wymagane jest działanie łączne;

 3. udzielono prokury łącznej dwuosobowej: A, B, C i D, zastrzegając działanie prokurentów zawsze z C;

 4. udzielono prokury łącznej do działania A z członkiem zarządu;

 5. udzielono prokury A, z tym zastrzeżeniem, że nie może on dokonywać czynności polegających na zbywaniu majątku ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł.

 

 

 

KAZUS 2

 

Jeden z prokurentów łącznych zawarł umowę dzierżawy nieruchomości należącej do spółki PROXY sp. z o.o. w Warszawie. Drugi z prokurentów łącznych potwierdził tę czynność dzień później. Trzeciego dnia spółka, dowiedziawszy się o tej niekorzystnej transakcji, skierowała do dzierżawcy oświadczenie „o odwołaniu skutków prawnych czynności” dokonanych przez prokurentów. Czy czynność pozostaje w mocy?

 

 

 

KAZUS 3

 

Spółka Nasze Pierogi spółka z o.o. w organizacji w Lublinie wniosła o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców. W toku postępowania okazało się, że w rejestrze zarejestrowanych jest 5 spółek: Nasze Pierogi SA w Warszawie; Nasze Pierogi, Zofia Kapusta sp. jawna w Zielonej Górze; Pierogi spółka z o.o. w Lublinie.

Spółka, która wniosła o rejestrację jako przedmiot przeważający działalności wskazała wyrób ciastek. Pośród pozostałych jest także produkcja wyrobów mącznych i sprzedaż hurtowa samochodów.

Czy sąd zarejestruje spółkę? Oceń stan faktyczny z punktu widzenia zasad prawa firmowego.

 

 

KAZUS 4

 

W toku procesu przed sądem gospodarczym powodową spółkę z o.o. reprezentował Karol W. – radca prawny, a zarazem prokurent spółki. Legitymował się pełnomocnictwem procesowym udzielonym przez dwóch członków zarządu spółki zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki. W toku procesu pozwany podniósł zarzut nieważności postępowania wskazując, że powodowa spółka jest nienależycie reprezentowana. Zgodnie z wpisem do KRS prokura powodowej spółki miała charakter łączny. Tym samym spółkę z o.o. powinni reprezentować w tej sprawie poza Karolem W. równie pozostali prokurenci.

Oceń zasadność powyższego zarzutu.

 

 

 

 

Mgr Michał Hałasa

Mgr Piotr Kędzierski  

 

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2015, godz. 21:32 - Piotr Kędzierski