• Studia na kierunku prawo kanoniczne mają charakter interdyscyplinarny. Pozwalają na poznanie przepisów Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego jak i katolickich Kościołów wschodnich. Obejmują przedmioty teologiczne, filozoficzne i historyczne, prawo konstytucyjne i administracyjne Kościoła, prawo sakramentalne ze szczególnym uwzględnieniem prawa małżeńskiego, prawo zakonne, kościelne, prawo majątkowe oraz publiczne.

Specjalizacje w ramach kierunku

  • Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich - ze specjalnym programem dydaktycznym, obejmującym m.in. całość kodyfikacji wschodniej, historię instytucji prawnych Kościołów wschodnich oraz elementy prawa liturgicznego i sakramentologii wschodniej.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

  • Studenci mogą wyjeżdżać na część studiów w ramach programu ERASMUS oraz MOST.

Dla tych, którzy lubią działać

  • Koło Naukowe Kanonistów KUL

Studia, studia... i po studiach

  • Absolwent prawa kanonicznego zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Ponadto absolwent zdobywa wiedzę prawno-kanoniczną wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów, do wykonywania których prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych. Absolwent prawa kanonicznego może pracować jako audytor, adwokat, notariusz (sądownictwo kościelne); po zdaniu dodatkowego egzaminu wymaganego przez przepisy kościelne, może pracować jako sędzia kościelny, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego. Może znaleźć zatrudnienie w administracji (kancelaria parafialna, kuria diecezjalna, poradnia rodzinna i prawna) oraz w sądownictwie kościelnym.

Kontakt

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Al. Racławickie 14 20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II pok. C - 726 (VII piętro) tel. 81 445 37 28

prawo@kul.pl

www.kul.pl/prawokanoniczne

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 17:45 - Andrzej Zykubek