Prawo kanoniczne KUL

Studiuj prawo kanoniczne na KUL!

 

 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • prawa wyznaniowego i prawa o sakramentach świętych
  • kościelnego prawa małżeńskiego, karnego, publicznego i majątkowego
  • prawa kanonizacyjnego

Zawody:

  • sędzia kościelny
  • adwokat kościelny
  • promotor sprawiedliwości
  • notariusz obrońca węzła małżeńskiego
  • prawnik w kancelariach adwokackich jako biegły w zakresie prawa kanonicznego

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 10:10 - Ewa Kula