Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe Dziedziny eksperckie Plik tekstowy
         
  dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL dzieje Trybunału Koronnego; demokracja szlachecka na szczeblu sejmików ziemskich historia państwa i prawa staropolskiego; historia państwa i prawa polskiego  
         
  dr Aneta Biały prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czynów niedozwolonych w kontekście szkód na mieniu i na osobie, związanych z tym obowiązków ich naprawienia; prawo ubezpieczeniowe, zwłaszcza z punktu widzenia ogólnych warunków umów konstruowanych przez podmioty profesjonalnie działające na rynku ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia osób i mienia, ubezpieczenia indywidualne i grupowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy mechanicznych środków komunikacji; odpowiedzialność gwarancyjna prawo cywilne, szkoda na mieniu i na osobie, ubezpieczenia indywidualne i grupowe, ogólne warunki ubezpieczeń  
         
  dr Michał Zawiślak działalność Funduszu Kościelnego; systemy finansowania związków wyznaniowych w Europie; działalność związków wyznaniowych w świetle interpelacji poselskich Sejmu VI kadencji (2007-2011); orzecznictwo sądów polskich (TK, SN, NSA, sądy powszechne) w zakresie relacji państwo-Kościół prawo wyznaniowe; finansowanie Kościoła; relacje państwo-Kościół  
Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2015, godz. 14:35 - Katarzyna Giżka