Tematyka wykładów z prawa umów handlowych 

II semestr roku akademickiego 2015/2016

 

Dr Paweł Zdanikowski

 

 

 

 

 1. Pojęcie, klasyfikacja i źródła prawa umów handlowych.
 2. Zawarcie, wykonanie i skutki niewykonania umowy w obrocie handlowym.
 3. Umowy w obrocie towarowym: sprzedaż.
 4. Umowy o korzystanie z rzeczy lub praw: najem i dzierżawa.
 5. Umowy o korzystanie z rzeczy lub praw: leasing.
 6. Umowy o pośrednictwo: zlecenie, komis.
 7. Umowy o pośrednictwo: agencja.
 8. Umowy o pośrednictwo: umowa maklerska, umowa brokerska.
 9. Umowy transportowe: przewóz i spedycja.
 10. Umowy o inwestycje budowlane: umowa o roboty budowlane.
 11. Umowy o inwestycje budowlane: umowa deweloperska.
 12. Umowa ubezpieczenia.
 13. Umowy bankowe: rachunek bankowy.
 14. Umowy bankowe: kredyt, pożyczka.
 15. Umowy bankowe: gwarancja, akredytywa.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016, godz. 05:50 - Paweł Zdanikowski