PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

LITERATURA PRZEDMIOTU

(wybór)

 

 LITERATURA PODSTAWOWA: 

  1. Czachórski W.,  Zobowiązania., Warszawa 2007.   
  2. Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2009.
  3. Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, J. Jacyszyn (red), Warszwa 2010.
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
  1. Kodeks Cywilny. Komentarz., Gniewek E. (red), Warszawa 2011
  2. System Prawa Handlowego t. 5 , Prawo umów handlowych, S. Włodyka (red), Warszawa 2006.
  3. System Prawa Prywatnego t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, A. Łętowska (red), Warszawa 2006.
  4. System Prawa Prywatnego t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, J.Rajski (red), Warszawa 2004.
  5. System Prawa Prywatnego t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, J. Panowicz – Lipska  (red), Warszawa 2004.
  6. System Prawa Prywatnego t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, W.J. Katner, Warszawa 2010.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2013, godz. 20:57 - Michał Hałasa