Na najbliższe seminarium (8 kwietnia) proszę o niezawodne przybycie Seminarzystów z V roku, którzy nie omawiali jeszcze swoich prac. Proszę wcześniej o ponowne uprzednie przesłanie  prac w ich aktualnym stanie wraz z wykazem literatury i wykazem skrótów.

 

Termin nadesłania ostatecznej wersji całej pracy - 30 kwietnia 2017 r. 

Do 14 kwietnia 2017 r. proszę przesłać wszystkie rozdziały bez ostatniego (chyba, że i ten już jest gotowy) wraz z wykazem literatury.

 

Wszystkich Państwa z V roku proszę o niezwłoczne przesłanie informacji wskazującej tytuł pracy i aktualny stan jej przygotowania.

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017, godz. 08:16 - Edyta Gapska