Na najbliższe seminarium (11 marca) zapraszam szczególnie Seminarzystów z IV roku wraz z bibliografiami, o których pisałam w mailach.

 

Na spotkanie w dniu 25 marca zapraszam szczególnie Seminarzystów z V roku, których uprzejmie proszę o nadsyłanie kolejnych części prac; przed ich wysłaniem proszę o sprawdzenie tekstu pod kątem poprawności stylistycznej! prośbę kieruję zwłaszcza do tych Państwa, którzy do tej pory nie przesłali jeszcze żadnej części pracy!!!

Proszę też o niezwłoczne zadeklarowanie (drogą mailową) terminu, w którym zjawią się Państwo osobiście celem omówienia przesłanych części prac (szczególnie czy będzie to seminarium, czy konsultacje).

  

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017, godz. 23:45 - Edyta Gapska