STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Student "Prawa w biznesie" posiądzie wiedzę z zakresu nauk prawnych i
ekonomicznych obejmującą szeroko pojętą przedsiębiorczość. Posiądzie
umiejętności managerskie m.in. w zakresie całościowego procesu
zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z
organami administracji publicznej i samorządowej, zarządzania i obsługi
organizacyjnej podmiotu gospodarczego, rozwiązywania problemów prawnych,  w tym polubownych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji biznesowych i mediacji gospodarczych oraz wsparcia prawnika odpowiedzialnego za całościową obsługę dużego przedsiębiorstwa lub korporacji.

Będzie mógł podjąć pracę w obsłudze biznesu m.in. jako członek organów spółki, pracownik w dziale finansowo-księgowym, personalnym, prawnym oraz jako osoba samodzielnie prowadząca przedsiębiorstwo, a także w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą oraz w jednostkach administracji publicznej, również w działach urzędów miast czy gmin, które przeprowadzają przetargi publiczne lub dokonują rejestracji działalności gospodarczej.

 

 

 

Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
od roku akademickiego 2014/15

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie (50%) i średniej uzyskanej podczas studiów (50%).

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Czernecka
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 09:55 - Magdalena Kargol