Prawo zobowiązań - część szczegółowa

 

Literatura podstawowa

 

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2015

 

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009

 

 

 

Literatura uzupełniająca

 

Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

 

Kodeks cywilny. Komentarz, t. III; Zobowiązania. Część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014

 

Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, red. J. Gudowski, t. III, cz. 2,  Warszawa 2013

 

Kodeks cywilny, t. II: Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015

 

R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1999

 

Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Longchamps de Berier, Zeszyt 7, Warszawa, 1937

 

Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Longchamps de Berier, Zeszyt 8, Warszawa, 1939

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 17:43 - Andrzej Rąpała