Prawo zobowiązań - część szczegółowa

 

Literatura podstawowa

 

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2015

 

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009

 

 

 

Literatura uzupełniająca

 

Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), Warszawa 2010

 

Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3; Zobowiązania. Część szczególna, A. Kidyba (red.), Warszawa 2010

 

Komentarz do kodeksu cywilnego, t. 2: Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2005

 

Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz do art. 450–1088, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2009

 

R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1999

 

Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Longchamps de Berier, Zeszyt 7, Warszawa, 1937

 

Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Longchamps de Berier, Zeszyt 8, Warszawa, 1939

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015, godz. 20:03 - Andrzej Rąpała