Druga konferencja XXIII Tygodnia Ekonomicznego odbędzie się 09.04.2013 r. i poświęcona będzie wpływie bankowości na przedsiębiorczość oraz roli banku centralnego na gospodarkę realną. Konferencja będzie poruszała tematykę polityki pieniężnej, systemu bankowego, jego bezpieczeństwa i stabilności. Planowane wydarzenie pokaże również relację bank centralny – banki komercyjne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji banku banków.

W konferencji planujemy udział 4 prelegentów, będą to przedstawiciele różnych środowisk, ale zasadniczo związanych z systemem bankowym. Z racji, iż będą to różni uczestnicy rynku, przedstawią oni odmienne punkty widzenia. Tym samym pragniemy ukazać złożoność problemu. Spotkanie początkowo będzie miało charakter krótkich wystąpień prelegentów, którzy kolejno ustosunkują się do tematu konferencji, otwierając tym samym dyskusję panelową z możliwością zadawania pytań przez uczestników.

 

Zaproszeni goście to:

  • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

  • dr Piotr Bolibok - Adiunkt Katedry Bankowości KUL
  • dr Marian Cichosz - Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
  • prof. dr hab. Tomasz Gruszecki - Kierownik Katedry Instytucji i Rynków Finansowych KUL
Autor: Anna Mizak
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2013, godz. 00:38 - Sebastian Witczak