Dnia 08.04.2013 r. odbędzie się konferencja główna XXIII Tygodnia Ekonomicznego. Poświęcona będzie zagadnieniom mającym wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, rozbudzeniu postaw przedsiębiorczych,  szczególnie wśród społeczności studenckiej, oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także wywołaniu w uczestnikach poczucia, że postawy przedsiębiorcze są ważne w każdej dziedzinie naszego życia. Zaproszeni goście to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy od lat prowadzą własne firmy lub też stoją na czele dużych przedsiębiorstw zatrudniających setki osób. Opowiedzą przed jakimi problemami staje przedsiębiorca oraz jakie szanse i możliwości  na przyszłość daje własna działalność gospodarcza. W konferencji uczestniczyć będzie także Prezydent miasta Lublin, który przedstawi z punktu widzenia Urzędu kwestie ułatwienia młodym ludziom założenia swojego własnego biznesu, jak i sposoby ułatwienia funkcjonowania firmom już istniejącym. Konferencja będzie również miała na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, poruszy kwestie skąd należy pozyskiwać środki na rozpoczęcie swojej pierwszej działalności gospodarczej oraz wtedy, gdy firma już funkcjonuje.

 

W konferencji planujemy udział 7 prelegentów, będą to przedstawiciele różnych środowisk, zarówno naukowych, jak i „praktyki gospodarczej”. Dzięki temu prezentowane opinie będą przedstawiały złożoność problemu widzianą z różnych perspektyw. Spotkanie będzie miało charakter krótkich wystąpień prelegentów, którzy ustosunkują się do tematu konferencji. Kolejno odbędzie się dyskusja panelowa z możliwością zadawania pytań przez uczestników konferencji.

 

Zaproszeni goście to:

  • dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
  • prof. dr hab. Jolanta Szołno - Koguc - Kierownik Katedry Finansów Publicznych UMCS
  • mgr Marcin Nowak - Radny Miasta Lublin
  • Tomasz Fulara – Prezes Zarządu MPK Lublin Sp. z o. o.
  • Bogusław Szczygieł - Współwłaściciel firmy Arfa s. c.
  • Stefan Czerwiński - Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie
  • Monika Kaliszuk - Dyrektor Finansowy Perła - Browary Lubelskie S. A.

 

Autor: Anna Mizak
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2013, godz. 21:09 - Anna Mizak