Uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w KUL towarzyszyła "premiera" katalogu uniwersyteckich zbiorów sztuki. Nasze bogate zbiory doczekały się w końcu naukowego opracowania!


Krzysztof Przylicki, Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013.


Projekt publikacji, skład i łamanie: Anna Kowalczyk
Projekt okładki: Marta Zbańska
Fotografie: Ireneusz Marciszuk

 

Katalog.jpg

Autor: Krzysztof Przylicki
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2014, godz. 12:27 - Ireneusz Marciszuk