4 grudnia o godz. 10.00, w sali CN-208 (II piętro, Collegium Norwidianium), odbędzie się prezentacja pierwszego polskiego przekładu Septuaginty autorstwa ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB.

 

Ks. prof. Remigiusz Popowski SDB, wieloletni profesor i wykładowca greki w Instytucie Filologii Klasycznej KUL, dokonał pierwszego przekładu Septuaginty na język polski. Przekład ukazał się staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio, w serii wydawniczej Prymasowska Seria Biblijna. Autorskie tłumaczenie całego Starego Testamentu z greckiego oryginału, to praca absolutnie wyjątkowa – przedsięwzięcie zarówno ambitne, jak żmudne i pracochłonne. Pierwszy polski przekład tak ważnej dla chrześcijan greckiej wersji Starego Testamentu, stanowi doskonały punkt wyjścia do dyskusji naukowych i prac porównawczych z Biblią tłumaczoną na nasz język, z języków oryginalnych.

Ks. prof. Remigiusz Popowski jest autorem wielu ważnych dla polskiej biblistyki prac, m.in. Wielkiego słownika grecko-polskiego Nowego Testamentu oraz interlinearnego przekładu Nowego Testamentu, wydanego z okazji jubileuszu dwutysiąclecia chrześcijaństwa.

Septuaginta to pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę, która wówczas była językiem rozumianym niemal we wszystkich krajach śródziemnomorskich i bliskowschodnich. Nazwa przekładu pochodzi od łac. septuaginta (siedemdziesiąt), bo tylu zgodnie z tradycją, miało być tłumaczy zatrudnionych przy przekładzie. Przekład powstał w Egipcie pomiędzy 250 a 150 rokiem p.n.e.

 

Program:

10.00 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników
10.15 Przedstawienie osoby tłumacza: dr Małgorzata Siwicka, Instytut Filologii Klasycznej KUL
10.30 Recenzja pierwszego polskiego przekładu Septuaginty: ks. prof. Henryk Witczyk, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL
10.45 I „Bóg przemówił po grecku” – lektura wybranych fragmentów Septuaginty: doktoranci Instytutu Filologii Klasycznej KUL
11.00 Dyskusja