Mówimy prezydent miasta Lublina czy prezydent miasta Lublin?

 

Na nieco dokuczliwą dla użytkowników języka łączliwość słowa miasto zwraca uwagę Mirosław Bańko w Słowniku wyrazów kłopotliwych. Jak tłumaczy autor, problemy z łączliwością tego właśnie wyrazu mają związek z czynnikami pozajęzykowymi - fakultatywność związku zgody i związku rządu w konstrukcjach typu miasta Opola// miasta Opole wiąże się z wielkością miejscowości, o której mowa. I tak, nazwy dużych miast wchodzą przeważnie w związek zgody (z drugim członem odmiennym), dlatego powiemy Prezydent Miasta Lublina, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Natomiast nazwy mniejszych miast występują częściej w związku rządu (z drugim członem nieodmiennym), a czasem obocznie, np. Puchar Miasta Międzyrzec (lub Międzyrzeca), Urząd Miasta Wojnicz (lub Wojnicza). Zazwyczaj w związek rządu wchodzą nazwy używane tylko w liczbie mnogiej, niezależnie od wielkości miasta, częściej więc pisze się samorząd miasta Oleszyce niż samorząd miasta Oleszyc.

Ogólnie - jak dodaje Bańko - gdy nazwa jest mało znana i zachodzi obawa, że z jej formy odmienionej trudno by było odtworzyć formę podstawową, konstrukcje oparte na związku rządu są wygodniejsze.

Trzeba oczywiście zaznaczyć, że takiej konstrukcji użyjemy w stylu urzędowym, oficjalnym. Na co dzień lepiej mówić prezydent Lublina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 20:55 - Natalia Sosnowska