Moskal_Problem filozofii dziejów

 

Autor wykazuje, że realistyczna i autonomiczna w stosunku do teologii i nauk szczegółowych filozofia dziejów nie jest nauką o czynnikach sprawczych, prawach, sensie i celu dziejów jako całości. Prezentuje również szkic realistycznej filozofii dziejów. Wskazuje na fakty, tj. na to, co jest, co istnieje, a co bywa realną podstawą do ukonstytuowania, często już w sposób nierealistyczny, przedmiotu filozofii dziejów. Określa ontyczną strukturę tych faktów oraz wskazuje na ostateczne, bytowe czynniki, dzięki którym wskazane fakty w ogóle zachodzą (wyjaśnianie właściwe dla metafizyki). To podstawowe, filozoficzne rozumienie dziejów funduje ontologiczne podstawy dla historii, teologii dziejów i historiozofii humanistycznych.

 


Piotr Moskal. Problem filozofii dziejów. Próba rozwiązania w świetle filozofii bytu. Lublin: RW KUL 1993.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, godz. 12:38 - Anna Starościc