Uchwała Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia ws. procedur regulujących udostępnianie dokumentów z zakresu jakości kształcenia (6.02.2013 r.)

 

 

1.     Na wniosek Dziekana dokumenty dotyczące jakości kształcenia w terminie 7 dni od zatwierdzenia ich przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych KUL będą publikowane na stronie www.kul.pl/wydzial_nauk_humanistycznych,19.html w zakładce „Jakość kształcenia”,

 

2.     Nad aktualizacją dokumentów z ramienia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia czuwa sekretarz komisji, a danymi zarządza wskazany przez Prorektora ds. Administracji i Finansów pracownik Działu Teleinformatycznego.

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 11:56 - Jolanta Klimek-Grądzka