ks. prof. dr hab. MARIAN WIESŁAW ZAJĄC

 

 

Pracownik Katedry Katechetyki Integralnej Wydziału Teologii KUL, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

 

W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z teologią katechezy, katechezą inicjacyjną, historią katechezy, katechezą maryjną w Polsce, nauczaniem religii w wielokulturowej Europie, katechezą w kontekście systemów edukacyjnych Unii Europejskiej, ewaluacją w nauczaniu religii oraz katechezą dzieci w wieku szkolnym.

 

Autor 3 książek, redaktor 6 publikacji zbiorowych, współredaktor 3 publikacji oraz ponad 120 artykułów i haseł zakresu katechetyki, redaktor naczelny ogólnopolskiej serii 33 podręczników do nauczania religii „Z Bogiem na ludzkich drogach”.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2018, godz. 08:39 - Ewa Zięba