ŻYCIORYS:

      Ur. 21 X 1903 w Warszawie (zm. w 1999 r.). Studiował w SGGW w Warszawie – doktor nauk rolniczych (1931), docent polityki ekonomicznej (1935). Zastępca prof. historii gospodarczej KUL (1932), prof. zwyczajny polityki ekonomicznej KUL (1946). Radca Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych Departamentu Ekonomicznego (1930-32), sekretarz generalny Centralnej Komisji ds.Finansów Rolnych przy Prezydium Rady Ministrów (1931-31), kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Katedry Polityki Ekonomicznej KUL (1937-39).

    Wykładał na tajnych kompletach uniwersyteckich KUL w Kielcach (1943-45), kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Katedry Ekonomii Politycznej (1945-51), kierownik Katedry Socjologii Chrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (1948-52) i 1957-74), dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych (1946-49), dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (1957-58 i 1961-69), prorektor KUL (1949-51), kierownik Międzywydziałowego Zakładu Kultury Chrześcijańskiej (1969-71). Wykładał historię gospodarczą na WH KUL i ekonomię polityczną na UMCS. Był sekretarzem generalnym TN KUL (1948-52) i wiceprezesem (1963-66). Członek: Rady Społecznej przy Prymasie Polski (1936-39), Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich (1967-84), Rady Naukowej Episkopatu (1973-83); pierwszy przewodniczący Komisji Episkopatu „Iustitia et PAX", działacz SKMA „Odrodzenie", wiceprezes Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej (1937-39), przewodniczący Rady Naukowej Odess (1976-83), organizator i pierwszy przewodniczący KIK w Lublinie (1976-83). Komandor orderu papieskiego św. Grzegorza (1975) i laureat nagrody naukowej im. Ks. I. Radziszewskiego (1980).

      Promotor 39 doktoratów. Opublikował: 15 dzieł zwartych (10 monografii), 37 rozdziałów w pracach zbiorowych, 255 artykułów, 80 recenzji, 6 skryptów autoryzowanych, 1 praca powielona, 2 bibliografie oraz pozycje książkowe, np.: Problem czasu w ekonomice (Lublin 1959), Katolicka nauka społeczna (Paryż 1964), Integralny rozwój gospodarczy (Warszawa 1976), Ewolucja katolickiej nauki społecznej (Warszawa 1978), Własność. Zagadnienie społeczno – moralne (Warszawa 1981), Praca ludzka. Zagadnienia społeczno – moralne (Lublin 1978). 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2010, godz. 22:11 - Alina Betlej