Sylwetka naukowa

W publikacjach i zajęciach dydaktycznych zajmuję się (lub zajmowałem) przede wszystkim podstawowymi zagadnieniami etyki i jej historią; filozofią człowieka, filozofią społeczną, filozofią polityki, filozofią pracy. Prócz tego zająłem się niektórymi z tych zagadnień zagadnieniami z pogranicza filozofii i teologii (społecznego nauczania Kościoła.)

 


 

Autor: Jerzy Gałkowski
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2009, godz. 10:57 - Andrzej Zykubek