PROBLEMATYKA NAUKOWA:
 
ekologia zwierząt, ekologiczne podstawy ochrony i gospodarowania populacjami dużych ssaków, programy restytucyjne
     

DATA UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO:
 
nominacja profesorska – 2014 – nauki biologiczne
 
doktor habilitowany – 1998 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 

Environmental factors effecting variability in the weight of roe deer antlers in Poland

uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność: ekologia

   
doktor – 1977 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
     

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2014-do chwili obecnej) – profesor, kierownik Katedry
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013-2014) – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry
Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2006-2013) – profesor nadzyczajny, kierownik Katedry
Muzeum i Instytut Zoologii PAN (2004-do chwili obecnej)
Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN (1996-2004)
Uniwersytet Jagielloński (1977-1996)
   

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:
     
Tokarska M., Bunevich A. N., Demontis D., Sipko T., Perzanowski K., Baryshnikov G., Kowalczyk R., Voitukhovskaya Y., Wójcik J. M., Marczuk B., Ruczyńska I., Pertoldi C. 2015. Genes of the extinct Caucasian bison still roam the Bialowieza Forest and are the source of genetic discrepances between Polish and Belarusian populations of the European bison, Bison bonasus. Biological Journal of the Linnean Society 114(4): 752-763.
Kozak I., Perzanowski K., Kucharzyk S., Przybylska K., Zięba S., Frąk R., Bujoczek L. 2014. Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland). Ecológia (Bratislava) 33(1): 16-25.
Krasińska M., Krasiński Z.A., Perzanowski K., Olech W. 2014. European bison Bison bonasus (Linnaeus, 1758). In: M. Melletti, J. Burton [eds.] Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation. Cambridge University Press. Cambridge: 115-173.
Olech W., Perzanowski K. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa, 96 pp.
Perzanowski K. 2014. Historia, stan obecny i perspektywy ochrony populacji żubra w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 22: 117-127.
Perzanowski K., Olech W. 2014. The case study: the restitution of the wisent (Bison bonasus) to the Carpathians. In: M. Melletti, J. Burton [eds.] Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation. Cambridge University Press. Cambridge: 385-392.
Perzanowski K., Welz M., Januszczak M., Kaczor S., Wołoszyn-Gałęza A. 2014. Mortality cases of wisents in Bieszczady Mountains. European Bison Conservation Newsletter 7: 57-61.
Wasiak P., Perzanowski K. 2014. Post-release dispersal patterns of wisent bulls introduced to Bieszczady Mountains. European Bison Conservation Newsletter 7: 115-119.
Angelstam P., Elbakidze M., Axelsson R., Čupa P., Halada L., Molnar Z., Pătru-Stupariu I., Perzanowski K., Rozulowicz L., Standovar T., Svoboda M., Törnblom J. 2013. Maintaining Cultural and Natural Biodiversity in the Carpathian Mountain Ecoregion: Need for an Integrated Landscape Approach. In: J. Kozak, K. Ostapowicz, A. Bytnerowicz, B. Wyżga [eds.] The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer Verlag. Berlin Heidelberg: 393-424.
Deodatus F., Kruhlov I., Protsenko L., Bashta A.-T., Korzhyk V., Tatuh S., Bilokon M., Shkitak M., Movchan I., Cătănoiu S., Deju R., Perzanowski K. 2013. Creation of Ecological Corridors in the Ukrainian Carpathians. In: J. Kozak, K. Ostapowicz, A. Bytnerowicz, B. Wyżga [eds.] The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer Verlag. Berlin Heidelberg: 701-717.
Klich D., Perzanowski K. 2013. Problemy restytucji żubra Bison bonasus na Kaukazie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 36(3): 19-28.
Olech W., Perzanowski K. 2013. Cele i efekty wzbogacania genetycznego populacji żubra w Karpatach. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 36(3): 13-18.
Perzanowki K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2013. Variability of concentration sites of wisents from the Bieszczady population in multiannual cycle. European Bison Conservation Newsletter 6: 65-71.
Perzanowski K., Olech W. 2013. Restoration of wisent population within the Carpathian eco-region, Europe. In: P.S. Soorae [ed.] Global re-introduction perpectives: 2013. Further case-studies from around the globe. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group (RSG), Environment Agency - ABU DHABI. Gland: 190-193.
Perzanowski K., Olech W., Bozik K., Kolenda B., Sienkiewicz M., Sieradzki W.P. 2013. Strategia ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej na terenach PGL Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Żednia, 60 pp.
Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2013. Efektywność  restytucji żubra w Karpatach. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 36(3): 7-12.
Wołoszyn-Gałęza A., Perzanowski K. 2013. Dzieje karpackich żubrów. Materiały Międzynarodowego Sympozjum „Tropem bieszczadzkich żubrów”, 25.06.2013, Stakčin, Słowacja. Narodny Park Poloniny. Stakčin: 10-21.
Zajączkowski J., Brzeziecki B., Perzanowski K., Kozak I. 2013. Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce. Sylwan 157(4): 253-261.
Januszczak M., Perzanowski K. 2012. Potentials for introduction of the wisent Bison bonasus to Western Rodopes, Bulgaria. European Bison Conservation Newsletter 5: 67-72.
Klich D., Perzanowski K. 2012. A chance for the restoration of wisents to Northern Caucasus? European Bison Conservation Newsletter 5: 57-66.
Perzanowski K. 2012. Korytarze ekologiczne dla dużych ssaków w Karpatach. Roczniki Bieszczadzkie 20: 123-133.
Perzanowski K. 2012. Management of transboundary wisent populations in the Carpathians. Intetnational Conference: European bison management – lessons from the past, 10-12.10.2012, Białowieża. Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences. Białowieża: 15.
Perzanowski K. 2012. Ochrona i zarządzanie populacją żubra na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Materiały II Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza", 13-14.09.2012, Chełm. PWSZ w Chełmie. Chełm: 5-7.
Perzanowski K. 2012. Populacja żubra w Polsce i jej przyszłość. Biblioteczka Leśniczego 340. 16 pp.
Perzanowski K. 2012. Research techniques used in the restitution program for the Carpathian wisent population. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Teraźniejszość i przyszłość nauk o zwierzętach, 21-22.06.2012, Kraków. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków: 50-51.
Perzanowski K. 2012. Wisent – a potential umbrella species, universal for the whole Carpathian eco-region. In: M. Boltižiar [ed.] Conference Abstracts of the 2nd Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, From Knowledge to Action, 30 May – 2 June 2012, Stará Lesná, Slovakia. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences. Bratislava, Branch Nitra: 61-62.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2012. Seasonal movements of wisents (Bison bonasus L. 1758) in the Bieszczady Mountains (SE Poland). Biological Letters 49(1): 139-145.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2012. The assessment of a wisent population structure in Bieszczady Mountains. European Bison Conservation Newsletter 5: 33-38.
Perzanowski K., Marszałek E. 2012. Powrót żubra w Karpaty/The return of the wisent to the Carpathians. RDLP w Krośnie, Krosno, 254 pp.
Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Perzanowski K., Radeloff V.C., Kozak J. 2012. Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians. Biological Conservation 146(1): 188-196.
   
 

Liczba wszystkich publikacji: ponad 225

   
Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku
     

WYBRANE KONFERENCJE NAUKOWE:
 

Perzanowski K. 2014. 50 years after first reintroduction of wisents to the Carpathians: successes and problems. 2nd International Conference "Wisente im Rothaargebirge" From captivity to freedom – challenges for a returning species. WisentWelt Wittgenstein, 30 września-2 października, Bad Berleburg, Niemcy. Referat.

Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2014. Obszary zabudowane a rozmieszczenie przestrzenne żubrów w Bieszczadach. XXIII Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" Wpływ czynników antropogenicznych  na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach. BdPN, 17-20 września, Ustrzyki Dolne. Referat.

Perzanowski K., Welz M., Januszczak M., Kaczor S., Wołoszyn-Gałęza A. 2014. Przypadki śmiertelności żubrów w Bieszczadach. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żubry w Bioregionie Mirosławiec. SMŻ, 4-5 września, Wałcz. Referat.

Wasiak P., Perzanowski K. 2014. Post-release dispersal patterns of wisent bulls introduced to Bieszczady Mountains. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żubry w Bioregionie Mirosławiec. SMŻ, 4-5 września, Wałcz. Referat.

Klich D., Perzanowski K. 2013. Problemy restytucji żubra na Kaukazie. IX Konferencja z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” Metody Ochrony i Gospodarowania Populacjami Dzikich Zwierząt w Lasach. CEPL, 27-28 marca, Rogów. Poster.

Nowak Z., Olech W., Perzanowski K., Łopieńska M. 2013. 50 years after reintroduction – analysis of genetic variation within free herds of European bison (Bison bonasus) in the Bieszczady Mountains. Międzynarodowa Konferencja 11th International Mammological Congress: Queen's University Belfast. International Federation of Mammologists, 11-16 sierpnia, Belfast, Irlandia Północna, Wielka Brytania. Poster.

Olech W., Perzanowski K. 2013. Cele i efekty wzbogacania genetycznego populacji żubra w Karpatach. IX Konferencja z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” Metody Ochrony i Gospodarowania Populacjami Dzikich Zwierząt w Lasach. CEPL, 27-28 marca, Rogów. Referat.

Olech W., Perzanowski K. 2013. Restitution of the wisent, the success and its price. Międzynarodowa Konferencja 11th International Mammological Congress: Queen's University Belfast. International Federation of Mammologists, 11-16 sierpnia, Belfast, Irlandia Północna, Wielka Brytania. Referat.
Perzanowski K. 2013. Historia, stan obecny i perspektywy ochrony populacji żubra w Bieszczadach. XXII Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" 40 lat ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na tle historii badań i ochrony różnorodności biologicznej Karpat Wschodnich. BdPN, 26-29 września, Ustrzyki Dolne. Referat.
Perzanowski K. 2013. Restitution of the wisent to the Carpathians. Międzynarodowa Konferencja Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implication (FORECOM) Opening conference. UJ, 5-8 marca, Kraków. Referat.
Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A. 2013. Znaczenie ochrony żubra dla ochrony karpackiej przyrody. Sympozjum podsumowujące działania projektu Tropem karpackich żubrów. Fundacja Bieszczadzka, 11 grudnia, Lutowiska. Referat.
Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2013. Variability of concentration sites of wisents from the Bieszczady population in multiannual cycle. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żubry w Karpatach. SMŻ, 5-6 września, Czarna k/Ustrzyk Dolnych. Referat.

Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2013. Efektywność restytucji żubra w Karpatach. IX Konferencja z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” Metody Ochrony i Gospodarowania Populacjami Dzikich Zwierząt w Lasach. CEPL, 27-28 marca, Rogów. Referat.

Wołoszyn-Gałęza A., Perzanowski K. 2013. Żubry w Karpatach dawniej i dziś. Sympozjum popularnonaukowe rozpoczynające działania projektu Tropem karpackich żubrów. Fundacja Bieszczadzka, 25 czerwca, Stakcin, Słowacja. Referat.
     

WYBRANE EKSPERTYZY:
     
Januszczak M., Perzanowski K. 2012. European bison feasibility study in the Eastern Rhodopes, Bulgaria Studium wykonalności introdukcji żubra w Rodopach w Bułgarii, ocena potencjalnych obszarów introdukcji – Raport sporządzony dla WWF Germany
Klich D., Perzanowski K. 2012. European Bison feasibility study in the Northern Caucasus Republic of North Ossetia-Alania. Characteristics of potential reintroduction sites for the species Studium wykonalności introdukcji żubra w Osetii Północnej-Alanii, ocena potencjalnych obszarów introdukcji – Raport sporządzony dla WWF Germany
Klich D., Perzanowski K. 2012. Feasibility study of free ranging horses in Slovakia  Studium wykonalności dla projektu wolno żyjących koni w warunkach rezerwatowych w Karpatach (Słowacja) – Raport sporządzony dla WOLF
Perzanowski K., Olech W., Bozik K., Kolenda B., Sienkiewicz M., Sieradzki W. 2012. Strategia ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej na terenach PGL Lasy Państwowe   Wykonano dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Krasiński Z.A., Olech W., Perzanowski K., Bielecki W., Bereszyński A. 2010. Plan ochrony fauny Białowieskiego Parku Narodowego: Żubr  Wykonany przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów  Sporządzony dla Białowieskiego Parku Narodowego
Bielecki W., Bołbot A., Bukowczyk I., Dackiewicz J., Dymnicka M., Hławiczka M., Krasiński Z., Nowak Z., Olech W., Perzanowski K., Raczyński J., Tęsiorowski W., Wyrobek K. 2008. Opracowanie szczegółowych zasad prowadzenia hodowli restytucyjnej żubrów niezbędnych do wdrożenia „Strategii ochrony żubrów w Polsce"  Sporządzony dla Ministerstwa Środowiska
Perzanowski K., Olech W. 2006. Preliminary feasibility assessment for the reintroduction of the European bison in the Rothaargebirge, Germany Studium wykonalności introdukcji żubra w paśmie górskim Rothaargebirge w Niemczech, ocena potencjalnych obszarów introdukcji
     

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015, godz. 14:10 - Sylwia Gielarek