prof. dr hab. Marian Kozaczka

 

Profesor nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii gospodarczej Polski i świata, w polityce gospodarczej i regionalnej, w finansach publicznych, w ekonomii innowacji. Jest autorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2014 r.

 

Publikacje książkowe

 • Historia Powszechna 1918-1945. Wybór tekstów źródłowych,(1990);
 • Położenie ludności wiejskiej powiatu tarnowskiego w latach 1867-1939, (1991);
 • Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918-1939, (1996);
 • Historia Polski 1945-1989. Wybór tekstów źródłowych, (2000);
 • Poczet Ordynatów Zamoyskich, (2002);
 • Ordynacja Zamojska 1919-1945,(2003);
 • Poczet Ordynatów Zamoyskich. Wyd. II, (2004);
 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007, (2007);
 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007. Wyd. II, (2008);
 • Poczet Ordynatów Zamoyskich. Wyd. III, (2009);
 • Miasta województwa podkarpackiego w procesie zmian systemowych. (red.), (2009);
 • Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia. T. I. (red.), (2010);
 • Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-Gospodarka-Rozwój. T. I, (red.), (2011);
 • Gospodarka Polski w latach 1989-2009, (2012);
 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008-2014, (2015);
 • Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-Gospodarka-Rozwój.T. III,  (red.), (2016);
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2016, godz. 13:09 - Filip Ciepły