Działalność dydaktyczna

Od czasu zatrudnienia na KUL (w 1986 r.) prowadzę różne zajęcia głównie z historii filozofii, zwłaszcza nowożytnej i współczesnej – początkowo tylko ćwiczenia, a później także wykłady kursowe i monograficzne oraz seminaria. Dla studentów filozofii teoretycznej prowadzę kursowy wykład z historii filozofii współczesnej oraz seminaria: magisterskie i doktoranckie (poświęcone w całości zagadnieniom związanym z przygotowywanym pracami). Ponadto prowadzę wykłady z historii filozofii dla studentów kilku innych kierunków, w tym dla studentów MISH.

 

Pod moim kierunkiem powstało dotychczas 40 prac magisterskich, napisanych przez studentów Instytutu Filozofii Teoretycznej KUL i MISH oraz 6 prac doktorskich, przy czym 2 spośród nich (M. Iwanickego i P. Szałka) zostały zapoczątkowane na seminarium prof. Jana Czerkawskiego, które przejąłem po jego śmierci w styczniu 2007 roku:

  1. w 2007 r. p. Anny Fligel-Piotrowskiej Historyzm absolutny Benedetto Crocego (recenzenci: prof. Andrzej Przyłębski, UAM i ks. prof. S. Janeczek, KUL),
  2. w 2008 r. p. Marcina Iwanickiego Natura i identyczność osoby w ujęciu Johna Locke'a (recenzenci: prof. Ireneusz Ziemiński, USz i prof. Stanisław Judycki, KUL),
  3. w 2008 r. p. Anny Głąb Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum (recenzenci: prof. Tadeusz Szubka, USz i prof. Jerzy Gałkowski, KUL),
  4. w 2009 r. ks. Karola Jasińskiego, Martina Bubera koncepcja „zaćmienia Boga (recenzenci: bp. prof. Marek Jędraszewski, UAM, ks. prof. Alfred Wierzbicki, KUL),
  5. w 2010 r. p. Piotra Szałka, Zagadnienie istnienia w filozofii George’a Berkeleya (recenzenci: prof. Miłowit Kuniński, UJ, prof. Jacek Wojtysiak, KUL).
  6. W 2010 r. p. Maksymiliana Roszyka Trzy sposoby podejścia do relatywizmu. Alasdair MacIntyre, Richard Rorty, Paul Boghossian (recenzenci: prof. Stanisław Judycki, KUL, prof. Adam Chmielewski, UWr).

Obecnie 4 osoby pracują nad doktoratami pod moim kierunkiem.

 

Miałem i mam ogromne szczęście do świetnych doktorów, doktorantów i magistrantów. Wielu z nich publikuje w dobrych czasopismach filozoficznych i aktywnie uczestniczy w życiu intelektualnym naszego kraju. Ci, którzy prowadzą (lub prowadzili) zajęcia na Wydziale Filozofii KUL robią to z oddaniem i kompetencją, co jest zauważane i doceniane przez dobrych studentów.

Autor: Piotr Gutowski
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2013, godz. 05:41 - Andrzej Zykubek