fischer_400
 
PROBLEMATYKA NAUKOWA:
 
ekologia, bioenergetyka zwierząt zmiennocieplnych, bioenergetyka gleby
     

DATA UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO:
 
nominacja profesorska – 1978 – nauki biologiczne
   
doktor habilitowany – 1972
     
doktor – 1963 – Uniwersytet Toruński
     

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013-2014) – profesor
Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2006-2013) – profesor
Katedra Ekologii Krajobrazu – WMP KUL (2000-2006) – profesor, kierownik Katedry
Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN (1996-2000)
Wydział Nauk Biologicznych PAN (1987-1994; 1996-1998) – zastępca Sekretarza
Instytut Ekologii PAN (1974-1996)
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (1956-1974)
   

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:
     

Blažka P., Fischer Z. 2014. Moisture, Water Holding, Drying and Wetting in Forest Soils. Open Journal of Soil Science 4(5): 174-184.

Fischer Z., Pachowska M., Tomala K. 2010. Interactions between the moisture and activity of soil and the biomass of vegetation and invertebrates in non-grazed siberian steppe (Russia). Polish Journal of Ecology 58(3): 525-531.

Fischer Z., Mazur A. 2009. An influence of temperature upon metabolic activity of soils in four different tree stands of Romanian Carpathians (Vanatori Neamt Nature Park). In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 28-32.

Fischer Z. 2007. Ekologia krajobrazu a bioenergetyka – dotychczasowy kierunek Katedry Ekologii Krajobrazu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL. W: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna [red.] Bioenergetyka Ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin: 9-21.

Fischer Z. 2007. Kaukaz. Wspomnienia. Werset. Lublin.199 pp.

Fischer Z., Belicki P. 2007. Próba zastosowania wskaźnika bionergetycznego do oceny heterogenności wycinka krajobrazu górskiego (Tien-shan). W: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna [red.] Bioenergetyka Ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin: 21-25.
Fischer Z., Klekowski R.Z. 2007. Czy bioenergetyka może służyć prognozowaniu ekologiczno-ekonomicznemu? W: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna [red.] Bioenergetyka Ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin: 25-35.
Iasulbutaeva I.V., Fischer Z., Magomedov M.R.D. 2007. Destruktivnaia aktivnost razlichnykh tipov pochv Dagestana. Problemy Regionalnoi Ekologii 6(1): 68-79.
Fischer Z., Niewinna M., Yasulbutaeva I. 2006. Intensity of organic matter decomposition in various landscapes of Caucasus (Dagestan). Polish Journal of Ecology 54(1): 105-116.
Magomedov M.R.D., Fischer Z. 2006. Tseli i zadachi mezhdunarodnykh sovmestnykh praktik studentov dagestanskogo gosydarstvennogo universiteta (Rossiia) i Katolicheskogo Universiteta Liublinskogo (Polsha) v oblasti landshaftnoj ekologii. Universitetskaia ekologiia. Materialy mezhdunarodnojiublejnoj nauchnoj konferencjii, 20-21 aprelia 2006 goda, Makhachkala. Makhachkala: 263-273.
Fischer Z. 2005. Kaukaz. Przez otwarte drzwi. Werset. Lublin. 106 pp.
Fischer Z., Klich D. 2005. Horyzontalna heterogenność bioenergetyczna wybranego wycinka krajobrazu Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 94-96.
Fischer Z., Magomedov M.R.D. 2004. Ekologia Krajobraz Energia. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin. 250 pp.
Fischer Z. [red.] 2003. Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej. WD Sandomierz. Lublin. 48 pp.
Andrzejewski R., Fischer Z. 2002. A few remarks on the optimisation of sustainable development in uplands. Człowiek i Przyroda 13/14: 5-12.
Fischer Z., Magomedov M.R.D., Ismailova M., Zasada M. 2002. Zarys metodyczny praktycznych zajęć z ekologii krajobrazu. EkoKUL. Lublin. 63 pp.
   
  Liczba wszystkich publikacji: ponad 60
   
Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku
     

WYBRANE EKSPERTYZY:
     
Fischer Z. 2002. Ocena prawidłowości badań wpływu zasolenia na aktywność metaboliczną gleb półpustynnych Dagestanu – Ocena ekspercka badań dr Iriny Yasulbutaevej wykonana dla Kaspijskiego Instytutu Zasobów Biologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Machaczkale, Dagestan, Rosja
Fischer Z. 2002. Ocena prawidłowości badań na temat wpływu tamaryszku (Tamarix L.) na aktywność gleb półpustynnych Dagestanu Ocena ekspercka badań dr Iriny Yasulbutaevej wykonana dla Kaspijskiego Instytutu Zasobów Biologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Machaczkale, Dagestan, Rosja
   
     

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2014, godz. 14:22 - Sylwia Gielarek