Dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. KUL

dyr_jedrzejewski_559

Kontakt:

e-mail: radiotak@kul.lublin.pl

Biogram

Ukończył Instytut Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe MBA  w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

 

Jest członkiem Międzynarodowej Sieci Badaczy Radia IREN - konsorcjum badawczego finansowanego przez Komisję Europejską  oraz wiceprzewodniczącym Sekcji Badań nad Radiem Europejskiego Stowarzyszenia Badań  Edukacji i Komunikacji ECREA. 

 

W latach 1990-93 oraz 1998-99 był Dyrektorem Programowym Polskiego Radia, a  w latach 1994-98 - członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A.

 

W latach  2003-2005  był Dyrektorem Programu I Polskiego Radia, a w 2005 roku - członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Jest ekspertem Rady Europy. Przez 12 lat brał udział w pracach Komisji Radiowej Europejskiej Unii Radiowo-Telewizyjnej ( EBU ) w Genewie. W latach 1996-99 był jej wiceprzewodniczącym.

Publikacje

Jest autorem książek i artykułów z socjologii mediów  i badań nad komunikowaniem.

 

Opublikował m.in „Radio renesans. Od monopolu do konkurencji" (Warszawa 1997), „Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe" (Warszawa 2003).

 

Ostatnio pod jego redakcją ukazał się w Wydawnictwie KUL  zbiór artykułów pt. „The Medium with Promising Future. Radio in Central and Eastern European Countries" (Lublin 2007).

 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2008, godz. 12:59 - Helena Wilczewska-Lepkowska