Prof. Kłoczowski

 

Jerzy Kłoczowski - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jeden z najwybitniejszych historyków polskich XX wieku, inicjator, autor i redaktor pionierskich prac z dziejów polskiego i europejskiego chrześcijaństwa, przez wiele lat oddany ożywieniu idei Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Urodzony 29 grudnia 1924 roku w Bogdanach Wielkich. Od 1941 roku żołnierz ZWZ AK, pseudonim „Piotruś”, walczył w oddziale pułku „Baszta” przy Komendzie Głównej AK. Uczestnik Powstania Warszawskiego, dowódca plutonu w ataku na Królikarnię, ciężko ranny w walkach.

 

Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, obronił doktorat w 1950 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1950 roku był pracownikiem naukowym KUL, kierował katedrami Dziejów Średniowiecznych i Nauk Pomocniczych Historii, a także Historii Kultury Polskiej. W latach 1968-74 był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. W 1957 roku założył Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL, którego był wieloletnim kierownikiem. Autor około tysiąca publikacji naukowych wydanych w licznych językach. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy KUL, a w trudnych latach PRL tym, który otwierał nasz Uniwersytet na kontakty z nauką światową. Wykładał na unikloczowski_foto_2wersytetach we Francji, Belgii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, USA i w Kanadzie.

 

Doctor honoris causa Uniwersytetu w Grodnie, Akademii Mohylańskiej w Kijowie, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Sorbony (Université Paris-IV). Członek rzeczywisty PAU. Założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO i członek Rady Wykonawczej UNESCO. Członek licznych towarzystw naukowych w Polsce i na świecie.

 

Człowiek „Solidarności”, członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, Senator RP I kadencji.

Odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, Kawaler Orderu Orła Białego.

 

Wywiad z profesorem z okazji 90. rocznicy urodzin