ŻYCIORYS:

        Ur. 19.IX 1925 roku w Pawłowicach (zm. W 1994 r.). Do 1990 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomii społecznej, WNS, SE. Magisterium 1949 na UAM w Poznaniu na Wydziale Prawno-Ekonomicznym; 1967 – stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Handlowo – Transportowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu; 1971 – stopień naukowy doktora habilitowanego na tymże Wydziale; 1971 – prof. nadzwyczajnego etyki i filozofii społecznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; 1979 – tytuł naukowy prof. nadzwyczajnego nauk ekonomicznych; 1960 – 89 wykładał i prowadził na KUL seminarium historii rozwoju ekonomiki i ekonomiki społecznej na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej i na WNS. Wypromował 42 magistrantów i 14 doktorów.

Główne kierunki badań:

· filozofia społeczna,

· katolicka nauka społeczna,

· ekonomia społeczna,

· historia rozwoju ekonomiki szczegółowej.

        Opublikował 320 prac, m.in. ksiązki:

Monografia społeczno – gospodarcza powiatu Międzychód (Poznań 1969), Ekonomika przedsiębiorstwa usługowego (Poznań 1971), Rynek usług agrochemicznych (Warszawa 1971), Przesłanki nowej polityki usługowej na rynku wiejskim (Warszawa1971), -Stan i perspektywy rozwoju prostych form kooperacji w rolnictwie polskim (Warszawa 1972), Usługi agrochemiczne w woj. lubelskim (Warszawa 1972), Przewidywanie popytu na usługi produkcyjne dla rolnictwa (Warszawa 1974), Usługi spółdzielcze w mieście (Warszawa 1976), Kooperation in der polnischen Landwirtschaft (Studgart 1977), Spółdzielczość bankowa – red. (Warszawa 1990), Banki spółdzielcze na rynku kapitałowym w Polsce (Warszawa 1992). 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2010, godz. 22:05 - Alina Betlej