Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 4 sierpnia 2016 r. pracownik Instytutu Historii

- dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL został powołany do składu

Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2016, godz. 12:48 - Marcin Baranowski