W 1971 r. mgr prawa, w 1981 r dr nauk politycznych. Od 1997 r. dr hab. nauk politycznych, prof. KUL. Od 1999 r. Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej. W latach 1999-2008 Dyrektor Insytutu Socjologii KUL. Od 2004 r. profesor tytularny i zwyczajny. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.   Laureat trzech Nagród Rektorskich (I, II i III stopnia), Medalu KEN, Medalu W. Grabskiego. Od października 2009 r. Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL.

Główne kierunki zainteresowań naukowych: politologia, historia myśli społeczno-politycznej i ekonomicznej.

Opublikował 9 książek i ponad 100 artykułów w monografiach i czasopismach naukowych. Jest autorem kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych. Za kluczowej jego publikacje należy uznać: Naród i państwo w polskiej myśli społecznej II Rzeczypospolitej (1987), Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu międzywojennego piłsudczyków i narodowych demokratów (1989), Ekonomia społeczna w koncepcji Stanisława Grabskiego (1995), Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. (1999), Naród polski w publicystyce PRL (2002), Naród. Samorząd terytorialny. Demokracja w III Rzeczypospolitej (2007).

Najnowsze publikacje

  • Hasła encyklopedyczne: ekonomia społeczna a wychowanie, naród a wychowanie, samorząd terytorialny a wychowanie, w: Encyklopedia filozofii wychowania pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła, Bydgoszcz 2009, s. 66-68, 193-198, 267-271.
  • Kształtowanie się tożsamości narodowej chłopów polskich, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach red.: Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski, Lublin 2009, s. 331-345.
  • Indywidualizm czy personalizm – ludzkie wybory, w: Społeczeństwo - przestrzeń – rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Piotrowi Kryczce red.: Małgorzata Szyszka, Lublin 2009, s. 99-107.
  • Zmysł narodowy a państwo rynkowe, w: In persona Christi. Księga pamiątkowa na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika, T. 2, pod red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2009, 721-727.
  • Państwo rynkowe wyzwaniem dla Polski, w: Dokąd zmierza pomoc społeczna? Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red. Marka Klimka, Stalowa Wola 2009, s. 32-47.
  • Samorząd terytorialny w świetle aksjologii, w: Samorząd terytorialny - ale jaki?, pod red. Alfreda Lutrzykowskiego, Toruń 2009, s. 59-77.
  • Imperialne państwo rynkowe, Lublin 2010.

kolejne publikacje w druku:

  • Religia a wpływy państwa rynkowego


e-mail: wojcikst@kul.lublin.pl

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2013, godz. 12:14 - Lech Jańczuk