800px-20070111_obrady_sejmu_sala_plenarna.jpgJest nam miło poinformować, że dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL, kierownik II Katedry Prawa Cywilnego, został powołany na eksperta sejmowego Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 13:22 - Adam Jankowski