800px-20070111_obrady_sejmu_sala_plenarna.jpgJest nam miło poinformować, że dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL, kierownik II Katedry Prawa Cywilnego, został powołany na eksperta sejmowego Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2013, godz. 18:39 - Marta Ordon