Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką finansów publicznych i problemami sfery finansowej, na ogólnopolską konferencję naukową: „Finanse publiczne a rozwój gospodarki – in memoriam Profesor Zyta Gilowska”. Konferencja organizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia w sali 114 Centrum Transferu Wiedzy KUL (podsumowanie konferencji, 26 kwietnia, odbędzie się w siedzibie Rady Miasta Świdnik).

Konferencja poświęcona jest byłej wicepremier i minister finansów, wieloletniej, błyskotliwej profesor KUL - Zycie Gilowskiej, w pierwszą rocznicę jej śmierci. Całość obrad skupiona będzie wokół jej zainteresowań naukowych oraz działalności publicznej. Pamięci Pani Profesor poświęcona będzie poniedziałkowa sesja popołudniowa, w której wspominać ją będą przyjaciele i współpracownicy (m.in. Jarosław Kaczyński, prof. Teresa Lubińska, prof. Andrzej Kazimierczak, prof. Jolanta Szołno-Koguc). Dyskusję moderować będą prof. Jerzy Żyżyński i prof. Marian Żukowski.

Organizatorzy konferencji przygotowali również księgę wspomnieniową złożoną z esejów (artykułów naukowych), związanych z problematyką zainteresowań naukowo-badawczych oraz z działalnością prof. Zyty Gilowskiej. Znalazły się w niej artykuły z zakresu finansów publicznych na poziomie makroekonomicznym, finansów lokalnych jako segmentu finansów publicznych oraz innowacyjności i przedsiębiorczości w polityce rozwoju.

W programie konferencji zaplanowana została także debata z udziałem przedstawicieli ministerstwa finansów w Polsce po 1989 roku. Udział w niej wezmą: Stefan Kawalec, Wojciech Misiąg, Elżbieta Chojna-Duch i Teresa Lubińska. Tematem dyskusji będą finanse państwa jako permanentny wybór pomiędzy stabilnością a zaangażowaniem.

Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

 

Prof. Zyta Gilowska była wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez przeszło 30 lat, pracę na KUL rozpoczęła w 1985 roku. Przez dwie kadencje, w latach 1996-1998 oraz 2008-2011, sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii.

Od roku 1994 kierowała Katedrą Finansów Publicznych KUL. Jest autorką ponad 200 publikacji z tego obszaru tematycznego. Badania naukowe w kierowanej przez nią katedrze koncentrowały się na zagadnieniach funkcjonowania samorządu terytorialnego, systemowych regulacjach w obszarze finansów publicznych oraz badaniach nad budżetem zadaniowym. Podejmowane badania i prace analityczne wykorzystywane były również do przygotowywania ekspertyz, przeprowadzanych na zamówienie m.in. komisji sejmowych czy jednostek samorządowych. Prof. Zyta Gilowska była obdarzona niezwykle analitycznym umysłem, co odzwierciedlało się w jej uporządkowanych, autorskich wykładach, nierzadko przeplatanych błyskotliwymi bon-motami (w 2002 roku prof. Gilowska została wyróżniona w plebiscycie „Srebrne usta” Programu III Polskiego Radia, na najciekawsze wypowiedzi polskich polityków).

Prof. Zyta Gilowska była ekspertem Biura Analiz Sejmowych Sejmu RP (1994-2001), koordynatorem programów badawczych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (1991-2001) oraz Instytucie Spraw Publicznych (1994-2000). W latach 1992-1995 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, w latach 1992-1998 była delegatem Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Zasiadała w Sejmie IV oraz VI kadencji. Była wicepremierem ds. gospodarczych, ministrem finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza (2006) i Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007). Z nominacji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego była Członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji.