laptop.JPGNauczanie prawa w Instytucie Prawa KUL jest zgodne ze standardami nauczania na kierunku studiów Prawo.

Absolwenci posiadają ogólną wiedzę prawniczą wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów. Mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikację: adwokacką, komorniczą, kuratorską, legislacyjną, notarialną, prokuratorską, radcowską, referendarską, rzecznikowską, sądową. Wiedza nabyta w czasie trwania studiów umożliwia podjęcie pracy w organach administracji państwowej oraz samorządowej, instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych. Studia prawnicze kształtują też umiejętność podejmowania naukowych prac badawczych.

Absolwenci Prawa mają możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011, godz. 02:39 - Marta Ordon