Kluczowym elementem studiów, jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej realizacji badań naukowych dotyczących problemów społecznych, tj. projektowania badań jakościowych i ilościowych, korzystania z podstawowych technik badań terenowych, interpretacji uzyskanych wyników.


Absolwent będzie przygotowany, aby wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności będzie przygotowany do projektowania, monitorowania i ewaluowania programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych oraz do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja samorządowa) i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe).

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 01:51 - Tomasz Peciakowski