8.00 Msza św. w Kościele Akademickim KULnoworodek

 

9.00 Rejestracja uczestników, odbiór materiałów konferencyjnych


9.30 Powitanie Uczestników – Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Dyrektor INoRiPS)

       Otwarcie Konferencji – Dziekan Wydziału Teologii KUL

      Wprowadzenie w tematykę obrad – dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL, organizator Konferencji

 

10.00 TEOLOGICZNE PODSTAWY AFIRMACJI LUDZKIEGO ŻYCIA – Prof. dr hab. Krystian Wojaczek (FAMILIAE CIVITAS)


10.30 WARTOŚĆ LUDZKIEGO ŻYCIA PODSTAWĄ ŁADU SPOŁECZNEGO I WYCHOWANIA – Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr (AGH Kraków, Senator RP)

 

11.00 KSZTAŁTOWANIE SZACUNKU WOBEC LUDZKIEGO ŻYCIA – Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL


11.20 SZACUNEK WOBEC LUDZKIEGO ŻYCIA W POLSKIEJ LITERATURZE – Dr n. hum. Marta Cywińska (SGGW Warszawa)


11.40 SZACUNEK WOBEC ŻYCIA W ZAWODZIE LEKARZA – Dr n. med. Marta Monist (UM Lublin)

 

12.00 Modlitwa Anioł Pański

Sesja plakatowa na temat: Przejawy szacunku wobec życia w różnych krajach świata, przerwa kawowa

 

12.30 WSPÓŁCZESNE MIĘDZYNARODOWE ZAGROŻENIA PRAWA DO ŻYCIA - Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL


12.50 – DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSTWA RODZIN W ZAKRESIE OCHRONY ŻYCIA - Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński (KUL)


13.10 – PROFILAKTYKA PATOLOGII WYRAZEM SZACUNKU I TROSKI O LUDZKIE ŻYCIE W PRACY NAUCZYCIELI - Mgr Anna Radziwiłko (LSCDN)


13.30 – DYSKUSJA – dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL

 

14.00 – Wręczenie dyplomów uczestnikom wojewódzkiego etapu olimpiady wiedzy o rodzinie, nagrodzenie laureatów- Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek i Kurator Oświaty mgr Teresa Misiuk


Honorowy Patronat nad Konferencją:

  • Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
  • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

 

Patronat Medialny:

  • Nasz Dziennik,
  • Radio Maryja,
  • TV TRWAM,
  • Wydawnictwo Gaudium,
  • prawy.pl

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018, godz. 13:20 - Leszek Wojtowicz