OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW

„45 lat kodeksów cywilnych"

  

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

23-25 luty 2009r.

  

Kodeks Cywilny - 23 luty(poniedziałek)

C-1031 Coll. JPII

  

Sesja przedpołudniowa

 

 

9.00 Słowo wstępne

       Dziekan WPPKiA KUL- Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński

  

       Słowo wstępne

       Kurator Koła Naukowego Studentów Prawa KUL- Dr Andrzej Herbet

 

       Słowo wstępne

       Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL  - Miłosz Rzepkowski

 

 

 

9. 20 - 9.40 Dr Michał Chajda, II Katedra Prawa Cywilnego KUL

                  Perspektywy zmian polskiego prawa cywilnego

  

9. 40 - 10.00 Mariusz Sudoł(UW)

                   Aksjologia konstytucyjna w świetle wykładni przepisów kodeksu cywilnego

 

10.00 - 10.20 Bohdan Widła(UJ)

                    Wpływ regulacji wspólnotowych na prawo zobowiązań. Polskie perspektywy na tle doświadczeń innych państw

 

 

10.20 - 10.30 Przerwa na kawę

 

 

 

10.30 - 10.50 Grzegorz Olszowski(KUL)

                    Skarga pauliańska na tle polskiego prawa

 

10.50 - 11.10  Michał Skwarzyński(KUL)

                     Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych

 

 

11.10 - 11.30  Dyskusja

11.30 - 14.00 Obiad - Stołówka Akademicka KUL

 

 

 

Sesja popołudniowa

 

14.00 - 14.20 Szymon Kukułka(UwB)

                   Użytkowanie wieczyste - prawie jak własność

  

14.20 - 14.40 Wojciech Zasadowski(UG)

                    Rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności. Hipoteki a dług gruntowy

14.40 - 15.00 Marcin Więcław(UJ)

                     Charakterystyka  prawna kary umownej

 

 

15.00 - 15.10 Przerwa na kawę

 

 

15.10 - 15. 30 Aneta Podsiadła(UMK)

                     Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny na tle  kodeksu cywilnego

 

15.30 - 15.50 Dariusz Kowalski(UwB)

                    Znaczenie płci w części ogólnej kodeksu cywilnego

 

 

15.50 - 16.10  Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia Zjazdu 

19.00 -           Integracja uczestników Zjazdu

 

 

Kodeks Postępowania Cywilnego - 24 luty(wtorek)

C- 1031 Coll. JPII

  

  

Sesja przedpołudniowa

 

 

 

9.30 - 9.50   Dr Joanna Nowińska, Katedra Postępowania Cywilnego KUL

                  Analiza nowelizacji KPC po roku 1990 w kontekście aksjologii demokratycznego państwa prawa(wybrane regulacje)

 

9.50 - 10.10 Iga Bałos(KSW im. Frycza Modrzewskiego)

               Umowa jurysdykcyjna zawarta na podstawie Konwencji lugańskiej z 16.9.1988r. w wybranym orzecznictwie sądów polskich i ETS

 

10.10 - 10.30 Krzysztof Wawrzyniak(UW)

                    Wpływ dyrektywy 2008/52/WE na kierunki rozwoju mediacji w Polsce

 

10.30 - 10.40 Przerwa na kawę

 

10.40 - 11.00 Dariusz Kała(KUL)

                    Charakter prawny zapisu na sąd polubowny

 

11.00 - 11.20 Konrad Kobyłko(KSW im. Frycza Modrzewskiego)

                    Klauzula obejścia prawa podatkowego w przepisach Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania cywilnego

 

11.20 - 11.40 Rafał Dybka(UW)

                     Wsteczna moc orzeczeń sądów wieczysto-księgowych

 

 

11.40 - 12.00 Dyskusja 

12.00 - 14.00 Obiad- Stołówka Akademicka KUL

 

Sesja popołudniowa

  

  

14.00 - 14.20 Paweł Siwerski(UJ)

                    Terminy zawite w postępowaniu gospodarczym

 

14.20 - 14.40 Jan Podkowik(KUL)

                   Problem legitymacji czynnej byłego akcjonariusza do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy

  

14.40 - 15.00 Ewelina Streit(UMCS)

                   Zbieg egzekucji  sądowej i  administracyjnej

 

 

15.00 - 15. 10 Przerwa na kawę

  

                                 

15.10 - 15.30 Krystian Browarny(UMCS)

               Dowód z taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających i przenoszących  dźwięki w postępowaniu cywilnym

  

15.30 - 15.50 Ewelina Bartołd(UKSW)

                   Formalizm czynności procesowych w postępowaniu cywilnym

  

  

15.50 - 16.10 Dyskusja i podsumowanie drugiego dnia Zjazdu

19.00 -           Integracja uczestników Zjazdu

 

 

 

 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy - 25 luty(środa)

C-737 Coll. JP II

  

  

Sesja przedpołudniowa

  

  

9.30 - 9.50   Dr Piotr Telusiewicz(KUL)

                   Problem uczestnictwa dziecka poczętego w procedurze wyrównania dorobków

 

9.50 - 10.10  Katarzyna Klibisz(UwB)

                   Istota i przydatność dowodu pochodzącego z badań DNA w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

 

10.10 - 10.20 Przerwa na kawę

 

 

10.20 - 10.40 Mateusz Dończyk, Michał Plocke(UG)

                    Uznanie dziecka w prawie rodzinnym

 

10.40 - 11.00 Mateusz Michalski(UG)

                    Problem macierzyństwa zastępczego w prawie rodzinnym

  

11.00 - 11.20 Wojciech Białogłowski(UW)

                     Ochrona dobra dziecka  jako gwarancja konstytucyjna w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego

 

 

11.20 -11.40 Dyskusja

11.40 - 14.00 Obiad- Stołówka Akademicka KUL

 

 

 

Sesja popołudniowa

 

  

  

 

 

14.00 - 14.20 Marcin Pluta(KSW im. Frycza Modrzewskiego)

                    Wina w rozwodzie

  

14.20 - 14.40 Kamila Nowosad(KUL)

                   Instytucje chroniące małżeństwo w trakcie postępowania rozwodowego

 

14.40 - 14.50 Przerwa na kawę

 

 

14.50 - 15.10  Grzegorz Szudy(UJ)

                   Wspólność łączna w małżeńskich ustrojach majątkowych - problematyka zarządu

 

15.10 - 15.30 Łukasz Walter(UG)

                    Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków

 

15.30 - 15.50 Rafał Ziejewski(USz)

                    Charakter prawny odpowiedzialności na podstawie art. 41 KRO

 

15.50 - 16.10 Dyskusja

 

Zakończenie Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów

Słowo końcowe - Dariusz Kała

Autor: Grzegorz Słowik
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:06 - Marta Ordon