Strona główna                   Program                         Rejestracja


 

Na tegorocznej konferencji prelegentami będą przedstawiciele m.in.:

 

- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
- Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
- Uniwersytetu Gdańskiego
- Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Uniwersytetu Warszawskiego
- Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Szkoły Głównej Handlowej
- Uniwersytetu Wrocławskiego
- Uniwersytetu Łódzkiego
- Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia 
- Uniwersytetu Świętej Elżbiety w New Jersey
- Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki

Autor: Kornel Grobelny
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2013, godz. 13:59 - Martyna Świderska