noworodek

VIII Międzynarodowa Konferencja

        imienia ks. prof. dr. hab. Tadeusza Stycznia

organizowana z okazji

Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia

 

"Postawy wobec życia"

 

Kampus Główny KUL, Lublin, poniedziałek 20 marca 2017 roku

CENTRUM TRANSFERU WIEDZY piętro I, sala 113

wejście przez Collegium Jana Pawła II lub z zewnątrz

od ul. Łopacińskiego lub ul. Radziszewskiego

 

 

9.15 – Rejestracja uczestników, odbiór materiałów konferencyjnych

 

10.00 – Powitanie uczestników i otwarcie konferencji – ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL – Dziekan Wydziału Teologii

 

10.15 – TEOLOG WOBEC ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak – Papieski Wydział Teologiczny w  Warszawie

 

10.40 – PSYCHOLOG WOBEC WARTOŚCI ŻYCIA – dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL – Lublin

 

11.05 – LEKARZ WOBEC ŻYCIA PACJENTA – prof. dr hab. Bogdan Chazan – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

11.30 – SOCJOLOG WOBEC ŻYCIA – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

 

12.00 – Modlitwa Anioł Pański i sesja plakatowa na temat: Postawy studentów z różnych krajów świata wobec ludzkiego życia

 

 • Attitudes towards life expressed by students from York University of Toronto (Canada) - Joanna Manturowicz
 • Student attitude towards human life in prenatal phase in  Lithuania - prof. dr. Birutė Obelenienė, rev. prof dr. Andrius Narbekovas
 • Attitudes towards life expressed by students from Israel - mgr Sandy Shoshani, National Director of Be'ad Chaim
 • Postawy angielskich studentów wobec życia człowieka – Kinga Rybarczyk
 • Postawy wobec życia wyrażone przez studentów Università Pontificia Salesiana w Rzymie - s. Małgorzata Puciłowska
 • Postawy wobec życia wyrażone przez studentów Mykolas Romeris University w Wilnie – dr Gražina Čiuladienė
 • Postawy wobec życia wyrażone przez studentów psychologii  Uniwersytetu im. Maszerowa w Witebsku na Białorusi – dr Władysław Wołochowicz, Iwan Puzanow
 • Postawy wobec życia wyrażone przez studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie – dr inż. Agnieszka Petryk, mgr Sylwia Guzdek, mgr Piotr Guzdek
 • Postawy wobec życia wyrażone przez studentów Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego im. Danyla Halickiego – prof. dr Igor Derżko, Marija Tymoszenko
 • Postawy wobec życia wyrażone przez studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – s. Aleksandra Andrzejewska
 • Postawy wobec życia wyrażone przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – s. Anna Łomeć

 

12.30 – Wręczenie dyplomów uczestnikom wojewódzkiego etapu olimpiady wiedzy o rodzinie, nagrodzenie laureatów - Wojewoda Lubelski i Kurator Oświaty

 

12.50 – ETYK WOBEC LUDZKIEGO ŻYCIA – dr hab. Marek Czachorowski, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

 

13.15 – PRAWNIK WOBEC ŻYCIA CZŁOWIEKA – dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Zarządu Instytutu Ordo Iuris w Warszawie

 

13.40 – POLITYK WOBEC ŻYCIA – dr Gabriela Masłowska, UMCS w Lublinie, poseł na Sejm RP

 

14.05  - DZIENNIKARZ WOBEC ŻYCIA – Franciszek Kucharczak, „Gość Niedzielny”

 

14.30  - Zakończenie Konferencji - dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL, organizator konferencji

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 14:36 - Leszek Wojtowicz