Biotechnologia energia jutra

 

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”

 

DZIEŃ I 19.10.2017 R.

 

10:00–10:20 Uroczyste otwarcie konferencji (CTW-114)

10.20–11.20 Sesja 1 - referaty plenarne (CTW-114)

11.20–11.40 Przerwa kawowa

11.40–13.40 Sesja 2 - referaty (CTW-114 i 56)

13.40–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00 Sesja posterowa (korytarze CTW)

18.00–20.00 Kolacja (Polska Akademia Nauk o/w Lublinie, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2)

 

DZIEŃ II 20.10.2017 R.

 9:30–11.00 Sesja 1 - referaty plenarne (CTW-114)

11.00–11.20 Przerwa kawowa

11.20–13.40 Sesja 2 - referaty (CTW-113, 114 i 56)

13.40–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00 Sesja posterowa (korytarze CTW)

16.00–16.20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

16.30–18.00 Zwiedzanie Instytutu Biotechnologii KUL (ul. Konstantynów 1 „i”, 20-708 Lublin)

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017, godz. 11:05 - Leszek Wojtowicz