WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

 

28.06.2018 (czwartek)
8:30-9:30
9:30-9:45
9:45-10:45
10:45-11:15
Rejestracja uczestników
Otwarcie Sympozjum
Referaty Plenarne
Przerwa kawowa

 

11:15-13:15
13:15-13:30
13:30-14:30

Sesja I Nowoczesne metody badań i identyfikacji mikroorganizmów
Prezentacje ustne
Dyskusja
Obiad

 

 

14:30-15:00
15:00-16:15
16:15-16:30

 

Sesja II Metagenomika środowisk ekstremalnych
Referat plenarny
Prezentacje ustne
Dyskusja

16:30-18:30

 

Spacer po Lublinie lub zwiedzanie laboratoriów Instytutu Biotechnologii KUL (opcja do wyboru)

19:30-22:30 Uroczysty bankiet połączony z koncertem (Pałac Czartoryskich - siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Plac Litewski 2)

 

29.06.2018

 

(piątek)

8:30-9:00 Rejestracja uczestników

 

9:00 - 9:30
9:30-11:15
11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-12:45
13:00-14:00

Sesja III Metagenomika aplikacyjna
Referat plenarny
Prezentacje ustne
Dyskusja
Przerwa kawowa
Sesja posterowa
Obiad

 

14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:00

Sesja IV Metagenomika a jakość środowiska
Referat plenarny
Prezentacje ustne
Podsumowanie konferencji i wręczenie nagród

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2018, godz. 14:17 - Artur Banach