­PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ROK 2015/2016

 

I.                    CELE KOŁA NAUKOWEGO FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ             

1.Celem działalności Koła jest:
a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
b) budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
c) pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia;
d) popularyzacja wiedzy o krajach niderlandzkojęzycznych;
e) promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami
polskich i europejskich ośrodków akademickich;
f) integracja środowiska studenckiego i akademickiego na poziomie Katedry Literatury i Języka
Niderlandzkiego ;
g) promowanie języka i kultury niderlandzkiej; wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej.

2. Swoje cele Koło realizuje poprzez:
a) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach
naukowych;
b) prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych, a także przygotowywanie referatów i dyskusji;
c) organizowanie cyklicznych spotkań i dyskusji;
d) prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
e) prowadzenie serwisu informacyjnego Koła (w postaci drukowanej i/lub elektronicznej);
f) współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi;
g) inne formy działalności zgodne ze Statutem.

II.                  HARMONOGRAM PRACY

Działania skierowane do wewnątrz Koła:

- spotkania i prelekcje mające na celu rozwijanie zdolności językowych prowadzone w języku niderlandzkim

- wieczory filmowe i inne wspólne spotkania nieformalne

- wycieczka Koła Naukowego (?)

 

Działania skierowane na zewnątrz:

-udział w Dniu Otwartym

- pomoc w organizacji Jasełek/Wigilii

- pomoc w organizacji Targów Kwiatowych

- inne inicjatywy skierowane do studentów

 

Stała aktywność:

- prowadzenie strony fanpage na Facebooku oraz aktualizowanie strony internetowej Koła

 

Data

Nazwa

Cel

Osoby odpowiedzialne

12 października 2015

Nieformalne spotkanie Koła Naukowego

- rekrutacja nowych członków

Damian Olszewski

19 października 2015

Nieformalne spotkanie Koła Naukowego

- rekrutacja nowych członków

Damian Olszewski

6,7 listopada 2015

Udział w Dniu Niderlandzkim

- poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych

- promocja kultury i języka niderlandzkiego

Zarząd Koła

16 listopada 2015

 

Nieformalne spotkanie Koła Naukowego

- podział zadań i ustalenie programu na rok

 Damian Olszewski

7 grudnia 2015

"Sinterklaasfeestje" Niderlandzkie Mikołajki

- integracja środowiska akademickiego i studenckiego

Zarząd Koła

21 grudnia 2015

Niderlandzkie gry planszowe

-promowanie kultury

-rozwój słownictwa

-integracja studentów

Damian Olszewski

11 stycznia 2016

Prelekcja "Fantastyka niderlandzka w Polsce"

- samokształcenie i rozwijanie kontaktów między studentami

- promocja kultury i języka niderlandzkiego

Damian Olszewski

25 stycznia 2016

"De aanslag" - seans filmowy

 

 - samokształcenie i rozwijanie kontaktów między studentami

Zarząd Koła

15 marca 2016

Spotkanie z poezją niderlandzką

- promowanie kultury

- samokształcenie i rozwijanie kontaktów między studentami

- integracja środowiska akademickiego i studenckiego

Piotr Pojnar

21 marca 2016

Prelekcja "Musicale niderlandzkie"

- samokształcenie i rozwijanie kontaktów między studentami

- promocja kultury i języka niderlandzkiego

Zarząd Koła

04 kwietnia 2016

"Oorlogswinter" - seans filmowy

- samokształcenie i rozwijanie kontaktów między studentami

Zarząd Koła

18 kwietnia 2016

Wieczór karaoke

- samokształcenie i rozwijanie kontaktów między studentami

Zarząd Koła

09 maja 2016

"Nova Zembla" - seans filmowy

- samokształcenie i rozwijanie kontaktów między studentami

Zarząd Koła

23 maja 2016

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Hieronima Boscha

- promocja kultury i języka niderlandzkiego

Damian Olszewski

 

 

 

 

Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016, godz. 10:43 - Marta Piasecka