Program MOSTuka_t1_200 skierowany jest do studentów oraz doktorantów, którzy przez jeden semestr lub rok akademicki chcieliby realizować swoje zainteresowania naukowe na innym uniwersytecie w Polsce.


Studia w ramach programu MOST można podjąć nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia, bądź po pierwszym roku studiów doktoranckich.


W przypadku studentów studia semestralne lub dwusemestralne są realizowane w oparciu o indywidualny program, składający się z przedmiotów, które mogą być wybrane z różnych semestrów danego kierunku lub kierunków pokrewnych. Program ten przygotowuje student, a zatwierdzają dziekani wydziału macierzystego i przyjmującego. Musi on zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS w semestrze.

 

Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich wybranego uniwersytetu, ale także poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej, pracy laboratoryjnej, czy innego rodzaju współpracy naukowej jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.
Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

 

Chętnych do wzięcia udziału w Programie obowiązuje rejestracja elektroniczna, która dla kandydatów na wyjazd na semestr letni 2015/2016 trwa od 31 października do 30 listopada.

Kandydat na stronie internetowej programu MOST będzie mógł sprawdzić pełną ofertę miejsc na poszczególnych uniwersytetach oraz dokonać rejestracji, wpisując dane teleadresowe, określając termin wyjazdu i wybierając jedną bądź więcej uczelni.

Rejestracja dostępna na stronie:

www.most.amu.edu.pl

 

Efektem rejestracji będzie kompletny wniosek o uczestnictwo w programie, który – po zaopiniowaniu przez dziekana – należy najpóźniej do 4 grudnia br. złożyć w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów, pok. 200 w Gmachu Głównym.

 

Wstępną kwalifikację przeprowadza Prorektor ds. Studenckich na podstawie średniej ocen z całości studiów oraz z ostatnio zaliczonego semestru.

 

Informacje na temat kwalifikacji będą dostępne na koncie rejestracyjnym do 30 grudnia br.

 

Wszelkich informacji na temat warunków uczestnictwa w programie udziela Uczelniany Koordynator Programu MOST dr Monika Wilczek, Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów, pok. 200 w Gmachu Głównym KUL, tel. 81 445 41 37 lub 445 42 16.
 

Na stronie internetowej programu (http://www.uka.amu.edu.pl/most.php) będzie dostępny link do strony rejestracyjnej. Student będzie tam mógł sprawdzić pełną ofertę miejsc na poszczególnych uniwersytetach oraz dokonać rejestracji, wpisując dane teleadresowe, określając termin wyjazdu i wybierając jedną bądź więcej uczelni.

 

Efektem rejestracji będzie kompletny wniosek o uczestnictwo w programie, który – po zaopiniowaniu przez dziekana – należy do 21 maja złożyć w Dziale Toku Studiów, pok. 137 w starym gmachu.

Wstępną kwalifikację przeprowadza Pan Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania na podstawie średniej ocen (wymagana jest średnia co najmniej 4,0 z całości studiów oraz z ostatnio zaliczonego semestru).

 

Do 30 czerwca zostaną podjęte decyzje w sprawie kwalifikacji. Informacje na ten temat będą dostępne na koncie rejestracyjnym studenta a także zostaną przesłane na adres korespondencyjny studenta.

 

Autor: MOST
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015, godz. 14:01 - Monika Wilczek