PROGRAM OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 

infrastruktura_i_srodowisko_194

PRIORYTET: XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

DZIAŁANIE: 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

Projekt pn.: „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna

dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska

na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”

 

Czas realizacji projektu:  2007-2011 r.

Wartość projektu:              22 529 871,31 zł

Kwota dofinansowania:  21 600 000,00 zł

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie budynku dydaktycznego, w którym prowadzona będzie edukacja studentów na poziomie wyższym na kierunku Inżynieria środowiska. W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt o powierzchni użytkowej 3 292,1 m2.

 

Uzasadnienie realizacji:

- zwiększenie powierzchni infrastruktury dydaktycznej oraz umocnienie potencjału ludzkiego środowiska naukowego KUL,

- dostosowanie zasobów uczelni do oczekiwań rynku, w związku z czym ułatwienie zarządzania i realizacjizadań statutowych KUL,

- podniesienie standardu miejsca pracy i możliwość dostępu do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej,

- polepszenie warunków nauki studentów, unowocześnienie metod dydaktycznych, zyskanie dostępu do nowoczesnych form kształcenia, możliwość uczestniczenia w interaktywnych warsztatach, wymiany i transferu informacji oraz korzystania z profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego i badawczego,

 

            Budowa przedmiotowego obiektu Inżynierii środowiska KUL jest przedsięwzięciem nowatorskim w skali Uniwersytetu i przyczyni się do rozwoju polskiej myśli naukowej i wzmocnienia międzynarodowego oddziaływania polskich ośrodków naukowych.

 

„Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz budżetu państwa  


 

logo_640

Drukuj.pdf Drukuj.pdf

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2009, godz. 01:42 - Mirosław Rewera