Program:

10.00-10.15 – Powitanie uczestników – dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL, Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty

10.15-11.00 – Wykład pt. Jak analizować utwór literacki na egzaminie maturalnym w roku 2011? –  prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

11.00-15.30 – Indywidualne konsultacje pracowników IFP dotyczące przygotowania prezentacji maturalnych oraz prac pisemnych.

 

 

Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek w latach 2008-2009 był ekspertem w Ministerstwie Edukacji Narodowej kierującym pracami nad nową polonistyczną podstawą programową. Obecnie pracuje w zespole zajmującym się maturą z języka polskiego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Człowiek, który o maturze z polskiego wie wszystko!

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2011, godz. 08:32 - Agata Poręba