Program Seminarium Wymiany Doświadczeń

Realizacja funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej 
w szkole i przedszkolu

16. 12. 2016 r.

Realizacja funkcji wychowawczej w szkole i przedszkolu – wybrane zagadnienia

11.30 – 11.45 –  Otwarcie Seminarium wymiany doświadczeń

  • Pani mgr Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
  • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
  • Prof. dr hab. Krystyna Chałas, Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

 

11.45 – 12.15  - Wykład wprowadzający: Program wychowawczy szkoły
i przedszkola -
prof. dr hab. Krystyna Chałas

12.15 – 13.00Warsztaty – Konstruowanie programu wychowawczego w szkole
i przedszkolu

13.00 – 13. 20  PRZERWA

13.20-  – 13.40 Przyczyny trudności wychowawczych - jak im zapobiegać? – mgr Beata Piotrowicz, Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku

13. 40 – 14.10 - Zabawy integrujące grupę przedszkolną i klasę szkolną – mgr Anna Badora

14.10 – 14.30Projekt – Święta Bożego Narodzenia w różnych regionach Polski – Studenci II roku pedagogiki, specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 

 

14. 30 – ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

 

Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, s. 137

 

 

 

 

 

Autor: Marta Buk-Cegiełka
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 22:30 - Marta Buk-Cegiełka