Program Seminarium Wymiany Doświadczeń

Realizacja funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w szkole
i przedszkolu

17. 03. 2017 r.

Realizacja funkcji dydaktycznej w szkole i przedszkolu – wybrane zagadnienia

11.30 – 11.45 –  Otwarcie Seminarium wymiany doświadczeń

 • Pani dr hab. Ewa Domagała – Zyśk, prof. KUL , Prodziekan ds. Nauki
  i Kontaktów Międzynarodowych
 • Pani mgr Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
 • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
 • Pani prof. dr hab. Krystyna Chałas, Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

 

11.45 – 12.00 – Wręczenie świadectw ukończenia pierwszej edycji Studiów podyplomowych w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego

12. 00– 13. 10Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej – praktyczne rozwiązania

 • Pani Ewa Malec – Wykorzystanie dramy w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym;
 • Pani Eliza Kieraga – Nauczanie języka angielskiego dzieci w młodszym wieku szkolnym z grupy ryzyka dysleksji;
 • Pani Anna Flis - Wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym- prezentacja programu autorskiego "Happy days";
 • Pani Edyta Chołomej – Elementy metody gramatyczno – tłumaczeniowej w nauczaniu języka angielskiego w klasach I – III szkoły podstawowej;
 • Pani Katarzyna Rudnicka – Breś -  Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego dzieci sześcioletnich.13.10 – 13. 30  PRZERWA

13.30  – 14.00 Ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne wspierające naukę czytania i pisania - dr Agnieszka Gandzel

14.00 – 14.30Tańcobajka – autorska forma taneczno – muzyczna Dawida Modrzejewskiego - pedagoga, animatora i menedżera kultury, artysty

 

14. 30 – ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

 

Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, s. 137.

 

 

 

 

Autor: Marta Buk-Cegiełka
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017, godz. 14:17 - Marta Buk-Cegiełka