Program Seminarium Wymiany Doświadczeń

 

Integralna edukacja – wybrane zagadnienia

  1. 05. 2016 r.

Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym
i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego
i przyrodniczego

11.30 – 11.45 –  Otwarcie  Seminarium wymiany doświadczeń

  • dr hab. Urszula Paprocka - Piotrowska, Prorektor ds. Promocji
    i Współpracy z Zagranicą KUL
  • dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL
  • Mgr Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
  • prof. dr hab. Marian Nowak, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
  • dr hab. Krystyna Chałas, Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

 

11.45 – 12.45   – Sposoby wykorzystania tekstów folkloru dziecięcego w kształceniu językowym uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej
dr Beata Kucharska, PWSZ w Chełmie

 

12.45 – 13. 00  PRZERWA

13.00-  – 14.00 Autorskie pomoce dydaktyczne w edukacji przyrodniczej (warsztat)  - mgr Beata Piotrowicz – Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku

 

14.00 – 14.15 – Dyskusja, podsumowanie seminarium

 

14.15 – 14.30 – Rozdanie Certyfikatów uczestnikom seminarium

 

 

  1. 30 – ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

 

Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, s. 137

 

Autor: Marta Buk-Cegiełka
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 08:26 - Marta Buk-Cegiełka