Moduły:

1. Administracja publiczna - 10 godz.

 

2. Instytucje i administracja w UE - 10 godz.

 

3. Postępowanie administracyjne - 20 godz.

 

4. Prawo urzędnicze i prawo pracy - 20 godz.

 

5. Etyka w administracji i kultura pracy - 10 godz.

 

6. Prawo zamówień publicznych - 15 godz.

 

7. Nadzór, kontrola i odpowiedzialność w administracji publicznej - 18 godz.

 

8. Finanse publiczne i zarządzanie ryzykiem finansowym - 20 godz.

 

9. Zarządzanie i organizacja w administracji publicznej. System komunikacji wewnętrznej oraz ICT - 20 godz.

 

10.Prawo pomocy społecznej - 15 godz.

 

11.Umowy cywilne w administracji - 10 godz.

 

12.Zarządzanie zasobami ludzkimi - 10 godz.

 

13.Public Relations w administracji publicznej oraz protokół dyplomatyczny - 15 godz.

 

14.Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - 15 godz.

15.Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2 godz.

 

16.Obrona pracy dyplomowej - 10 godz.

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2012, godz. 17:31 - Piotr Pokorny